Företag

Ämnesområdet omfattar statistik över företagens bokslut, företag och sammanslutningar och statistik över deras arbetsställen samt månadsgrafer över affärsverksamheten.

Statistik

Bokslutsstatistik över byggverksamhet
Bokslutsstatistiken över byggverksamhet beskriver resultatbildningen, lönsamheten och balansstrukturen för de olika näringsgrenarna inom området.
Bokslutsstatistik över företagstjänster
Bokslutsstatistiken över företagstjänster beskriver resultatbildningen inom de olika näringsgrenarna, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur.
Bokslutsstatistik över hotell- och restaurangverksamhet
Bokslutsstatistiken över hotell- och restaurangverksamhet beskriver resultatbildningen, lönsamheten och balansräkningens struktur inom de olika näringsgrenarna efter område.
Bokslutsstatistik över informationstjänster
Bokslutsstatistik över informationstjänster beskriver hur resultatet för de olika näringsgrenarna inom området bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur.
Bokslutsstatistik över samfärdseln
Bokslutsstatistik över samfärdseln beskriver hur resultatet för de olika näringsgrenarna inom samfärdseln bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur.
Direktinvesteringar
Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över.
Finländska dotterbolag utomlands
Statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse.
Handelns bokslutsstatistik
Handelns bokslutsstatistik beskriver hur resultatet av handelns olika näringsgrenar bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningsstruktur.
Industrins bokslutsstatistik
Industrins bokslutsstatistik beskriver hur resultatet för industrins olika näringsgrenar bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningsstruktur.
Industrins och handelns lagerstatistik
Statistiken över industrins och handelns lager beskriver lagervärdet i löpande priser för lager i företag inom industri och handel med indelning efter näringsgren.
Nya och nedlagda företag
Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag.
Omsättningsestimat för storföretag
Omsättningsestimatet för storföretag beskriver utvecklingen av omsättningen i de mest betydande företagen i sin näringsgren med en eftersläpning på ungefär en månad från utgången av statistikmånaden.
Statistik över företagsstöd
Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd.
Statistik över regional företagsverksamhet
Statistiken beskriver strukturer inom företagssektorn, och förändringar i strukturerna, efter näringsgren och område.
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland.
Utländska dotterbolag i Finland
Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland.
Årsstatistik över företag i företagsregistret
Årsstatistiken över företag i företagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och koncerner i vårt land.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Omsättningsestimat för storföretag 2014, juni (på finska, på svenska, på engelska)
  31.7.2014
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 2:a kvartalet (på finska, på svenska)
  19.8.2014
 • Omsättningsestimat för storföretag 2014, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  29.8.2014
 • Statistik över regional företagsverksamhet 2013 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  25.9.2014
 • Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2013 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  25.9.2014
 • Omsättningsestimat för storföretag 2014, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  30.9.2014
 • Nya och nedlagda företag 2014, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  17.10.2014
 • Nya och nedlagda företag 2013 (på finska, på svenska, på engelska)
  24.10.2014
 • Direktinvesteringar 2013 (på finska, på svenska, på engelska)
  31.10.2014
 • Omsättningsestimat för storföretag 2014, september (på finska, på svenska, på engelska)
  31.10.2014
 • Industrins och handelns lagerstatistik 2014, 3:e kvartalet (på finska, på svenska)
  19.11.2014
 • Omsättningsestimat för storföretag 2014, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  28.11.2014
 • Utländska dotterbolag i Finland 2013 (på finska, på svenska, på engelska)
  10.12.2014
 • Statistik över regional företagsverksamhet 2013 (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2014
 • Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2013 (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2014
 • Omsättningsestimat för storföretag 2014, november (på finska, på svenska, på engelska)
  31.12.2014

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Företag

Statistik

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter