Industrins orderingång

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins orderingång ökade i januari med 6,9 procent från året innan
9.3.2018
Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 6,9 procent större i januari 2018 än året innan. Sett efter näringsgren ökade värdet av orderingången inom pappersindustrin och metallindustrin från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.4.2018

Beskrivning: Indexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beställningar, index, näringsgrenar, order, produktion, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om byte av basår för industrins orderingång och revidering av uppgifter
9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/index_sv.html

Dela