Upphovsrätt och användarvillkor

Alla rättigheter till webbtjänsten och de uppgifter och informationsprodukter som en tjänst innehåller inklusive upphovsrätt tillhör Statistikcentralen, om inte annat anges i anslutning till en enskild tjänst.

Tjänstens användare ska vid användning av materialet iaktta de allmänna användningsvillkoren för Statistikcentralens avgiftsfria material samt eventuella produkt- och tjänstspecifika specialvillkor.

Då användaren hänvisar till uppgifter i tjänsten ska Statistikcentralen anges som källa. Allmänna anvisningar för hänvisning ges i de allmänna användarvillkoren. Mer detaljerade anvisningar för hänvisning kan ges i anslutning till statistik, produkter och tjänster.

Upphovsrätten till fotografier och kartor innehas av fotograferna, bildernas upphovsmän eller Statistikcentralen. Användning av dessa material ska alltid avtalas separat.

Öppen data och gränssnitt

Uppföljning av användning (kakor/cookies)

För utveckling av en webbplats samlas statistisk information in om dess användning. På Statistikcentralens webbplats används kakor för att kunna beräkna antalet besökare och besök på ett mer tillförlitligt sätt. Sådana personuppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda användare insamlas inte. För statistikföring av användningen av tjänsten används webbanalysverktygen Snoobi och Google Analytics.

Av användningen statistikförs

  • IP-adress och motsvarande DNS-namn
  • den organisation som registrerat IP-adressen (s.k. whois-information)
  • namn och adress till den sida som besöks
  • klockslag
  • föregående sida som besökaren besökte (s.k. referrer-information)
  • typ av webbläsare, version och språk
  • skärmens resolution och antal färger
  • använt operativsystem
  • webbläsarens stöd för kakor och java
  • antal sidor i sidhistoriken

I samband med insamlingen av uppgifter ges varje besökare ett unikt ID-nummer, med hjälp av vilket på varandra följande sidladdningar kan kopplas till samma besökare och återkomst till webbplatsen kan identifieras. ID-numret sparas i kakan i besökarens webbläsare. Kakorna kan kopplas bort i webbläsarens inställningar. På så sätt kan användaren hindra insamlingen av uppgifter.

Mera information och kontakter: