Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015

18.12.2014
Fr.o.m. början av år 2015 sker det ett flertal ändringar i Statistikcentralens statistikproduktion samt produkt- och tjänstesortiment. Totalt 14 statistikgrenar upphör och publikationsinnehållet för vissa statistikgrenar ändras. Dessutom blir det minskningar i publikationsverksamheten. Också Statistikbibliotekets öppettider ändras. >>>

Datapaketet över trafik har utkommit

12.12.2014
Hur många tågresor gjordes i fjol mellan Finland och Ryssland? Hur stort var antalet utländska kryssningspassagerare som besökte Finland? Uppgifterna finns i Statistikcentralens statistiska årsbok om transporter och kommunikationer. >>>

kuva

Statistisk årsbok för Finland beskriver Finland i förändring

10.12.2014
Den förväntade livslängden för finländarna har stigit, finländarna är allt mer utbildade och konsumerar allt fler tjänster. Uppgifterna finns i Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland, som ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling. >>>

Statistikcentralen inleder sa-förhandlingar om behovet av personalminskning

9.12.2014
Orsaken till åtgärderna är åtstramningen av finansieringen av Statistikcentralens verksamhet med omkring 4 miljoner euro från år 2014. Samarbetsförhandlingarna berör hela personalen. >>>

Rutdatabasen 2014 har utkommit >>>

Publiceringskalendern för år 2015 har utkommit >>>

Valstatistik, konjunkturstatistik och rättsstatistik inte längre på nedskärningslistan >>>

Mer...


Statistisk årsbok för Finland 2014