Uppgiftsanvändarna hörs om statistikändringarna

26.9.2014
Statistikcentralen kommer att höra uppgiftsanvändarna om ändringarna i statistikgrenarna och serviceutbudet innan de slutliga besluten fattas. >>>

Småföretagen ökade sin omsättning, för de stora gick det sämre

26.9.2014
Omsättningen för företag inom byggverksamhet och servicebranscher ökade under april–juni. Tillväxten var helt beroende av de små och medelstora företagen. Inom industri och handel stod man däremot på minus. >>>

Budgetnedskärningar tvingar till minskad statistikproduktion

19.9.2014
Nedskärningar i Statistikcentralens verksamhetsutgifter 2015–2017 leder till en minskning av statistikproduktionen. Tjänster måste gallras och inte heller sa-förhandlingar är uteslutna. >>>

kuva

Statistikpostertävlingen pågår

11.9.2014
Skolorna i Finland utmanas att delta i den internationella statistikpostertävlingen. Syftet med tävlingen är att främja skolelevernas användning och förståelse av samhällelig och numerisk information. >>>

Utvecklingen av handeln var varierande i landskapen under början av året >>>

Uppgifterna i publiceringskalendern som ett öppet gränssnitt >>>

Anta Statistikcentralens Apps4Finland-utmaning >>>

Mer...


Finland i siffror 2014