Valstatistik, konjunkturstatistik och rättsstatistik inte längre på nedskärningslistan

10.11.2014
På basis av responsen från användarna har Statistikcentralen beslutat att stryka bl.a. valstatistiken samt en del av statistikgrenarna inom konjunkturstatistiken och rättsstatistiken från listan över nedskärningar. Listan publicerades i september. När det gäller övriga statistikgrenar som hotas av nedläggning fortsätter utredningarna. >>>

kuva

En femtedel av alla självsysselsatta blir företagare på grund av omständigheterna

29.10.2014
Omkring 40 procent av dem som sysselsätter sig själva är klart företagarorienterade, dvs. de har själva uttryckligen valt att arbeta som företagare. Omkring en femtedel av de självsysselsatta har blivit företagare snarare på grund av omständigheterna. >>>

Uppgiftsanvändarna hörs om statistikändringarna

26.9.2014
Statistikcentralen kommer att höra uppgiftsanvändarna om ändringarna i statistikgrenarna och serviceutbudet innan de slutliga besluten fattas. >>>

Småföretagen ökade sin omsättning, för de stora gick det sämre

26.9.2014
Omsättningen för företag inom byggverksamhet och servicebranscher ökade under april–juni. Tillväxten var helt beroende av de små och medelstora företagen. Inom industri och handel stod man däremot på minus. >>>

Budgetnedskärningar tvingar till minskad statistikproduktion >>>

Statistikpostertävlingen pågår >>>

Utvecklingen av handeln var varierande i landskapen under början av året >>>

Mer...


Finland i siffror 2014