Aktuellt

Nyheter

25.3.2020 Coronasituationen: De första statistikuppgifterna gällande mars publiceras 27.3.

Merparten av Statistikcentralens anställda har övergått till distansarbete. Trots detta har produktionen av statistik avlöpt nästan helt enligt planer.

19.3.2020 Prisuppgifter om gamla aktiebostäder publiceras 31.3.2020

Statistikcentralen publicerar i slutet av mars 2020 prisuppgifter om gamla aktiebostäder som gäller sista kvartalet år 2019. Utöver kvartalsuppgifterna publiceras månadsuppgifter för oktober–februari. Läs mera.

17.3.2020 Statistikcentralens verksamhet under coronavirusepidemin

Coronavirusepidemin medför ändringar i Statistikcentralens verksamhet. Målet är att säkerställa produktionen av de statistikgrenar som är viktigast ur samhällets synvinkel. För att försäkra oss om det kommer vi att göra ändringar i vår statistikproduktion samt i våra datainsamlingar och tjänster.

10.3.2020 Effektivare användning av datainsamlingar och data om utbildning med hjälp av ny webbplats

Webbplatsen om datainsamlingar och material som i början av året öppnades på Utbildningsstyrelsens webbsida sammanställer olika aktörers datainsamlingar om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning och data som framställs på basis av dem.

28.2.2020 Skattestatistik framställs i samarbete

Statistikcentralen framställer statistik utgående från Skatteförvaltningens material för Skatteförvaltningens statistikdatabas. Med hjälp av statistiksamarbete kan man framställa detaljerade och täckande uppgifter om skatter.

Ändringar i statistiken

19.3.2020 Prisuppgifter om gamla aktiebostäder publiceras 31.3.2020

10.3.2020 Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld

9.3.2020 Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör

 

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 3.4.2020