Aktuellt

Nyheter

 • Domstolsstatistik läggs ned
  År 2015 lägger Statistikcentralen ned produktionen och publiceringen av statistikgrenar som gäller domstolars avgöranden. Orsaken till nedläggningen är att ingen finansiering har kunnat hittas för produktionen av statistikgrenarna. (27.1.2015)
 • Vår förstasida förnyas  
  Statistikcentralens förstasida förnyas vid månadsskiftet januari–februari. Det gäller både förstasidans layout och dess struktur. På den nya förstasidan visas tjänsterna på ett nytt sätt och dessutom kompletteras sidan med helt nya avsnitt om olika tjänster. (15.1.2015)
 • Data efter postnummerområde öppnas
  Statistikcentralen tillhandahåller avgiftsfri data efter postnummerområde som är tillgänglig för alla. Öppen data efter postnummerområde, Paavo, innehåller kartmaterial och mångsidigt statistikmaterial. (14.1.2015)
 • Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015
  Fr.o.m. början av år 2015 sker det ett flertal ändringar i Statistikcentralens statistikproduktion samt produkt- och tjänstesortiment. Totalt 14 statistikgrenar upphör och publikationsinnehållet för vissa statistikgrenar ändras. Dessutom blir det minskningar i publikationsverksamheten. Också Statistikbibliotekets öppettider ändras. (18.12.2014)
 • Datapaketet över trafik har utkommit
  Hur många tågresor gjordes i fjol mellan Finland och Ryssland? Hur stort var antalet utländska kryssningspassagerare som besökte Finland? Uppgifterna finns i Statistikcentralens statistiska årsbok om transporter och kommunikationer. (12.12.2014)
 • Fler nyheter >>>

Ändringar i statistiken

 • Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015
  Fr.o.m. början av år 2015 sker det ett flertal ändringar i Statistikcentralens statistikproduktion samt produkt- och tjänstesortiment. Totalt 14 statistikgrenar upphör och publikationsinnehållet för vissa statistikgrenar ändras. Dessutom blir det minskningar i publikationsverksamheten. Också Statistikbibliotekets öppettider ändras. (18.12.2014)
 • Fler ändringar i statistiken >>>

 


Senast uppdaterad 28.1.2015

Dela