Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Nyheter

21.6.2016 Finlands officiella statistik ger opartisk information om samhället

Finlands officiella statistik (FOS) är en omfattande statistiksamling som beskriver utvecklingen av och situationen i samhället. Den består av närmare 300 statistikgrenar. Du känner igen en sådan statistikgren på logotypen för Finlands officiella statistik. Logotypen har nyss förnyats.

2.6.2016 Information om Finland i fickformat

Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror 2016 är ett infopaket i fickformat på 50 sidor med fakta om Finland och finländarna. Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

30.5.2016 Det öppna geodatamaterialet har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Gränssnittet har kompletterats bl.a. med primäruppgifter om befolkningen i form av kartrutor på 1 km x 1 km och 5 km x 5 km samt efter statistikområde.

29.4.2016 Skattestatistiken om personkundernas inkomster har förnyats

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har i samarbete producerat statistik om personkundernas inkomster. Statistiken har nu färdigställts. Användaren kan nu själv söka fram önskade uppgifter ur databasen.

29.4.2016 Eurostat tidigarelägger publicering av preliminär BNP för Europa

Från och med den 29 april 2016 publicerar Eurostat preliminära snabbestimat av kvartalsvis BNP för euroområdet (EO) och Europeiska unionen (EU) ungefär 30 dagar efter kvartalets slut (t+30).

Ändringar i statistiken

10.6.2016 Nytt sätt att behandla nedläggning av småföretag

28.4.2016 Statistikcentralen har förnyat beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

10.3.2016 Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

10.3.2016 Nytt säsongrensningsprogram införs

 

Senast uppdaterad 22.7.2016

Dela