Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Nyheter

1.10.2015 Helvi Kinnunen, Ilmo Mäenpää och Olli Savela tilldelas Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2015 har tilldelats Helvi Kinnunen, Ilmo Mäenpää och Olli Savela. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete i främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

29.9.2015 Statistikföringens historia i en utställning

Utställningen "Bilden av en nation – 150 år statistik om Finland" skildrar utvecklingen av statistikproduktionen i Finland samt bl.a. inledningen av beräkningen av nationalinkomsten och folkräkningen. Dessutom ger utställningen möjlighet att bekanta sig med genomsnittsfinländaren åren 1900, 1956 och 2014. Utställningen som sammanställts i samarbete med Finlands Bank är öppen i myntmuseet 29.9.2015–30.4.2016.

23.9.2015 Utnämningsnyhet: Hannele Orjala ny direktör för informationstjänst

Hannele Orjala har utnämts till direktör för informationstjänst vid Statistikcentralen för en femårsperiod som inleds 1.11.2015.

9.9.2015 Statistiken över skatteintäkternas utveckling mer exakt än tidigare

Från och med början av september gör Statistikcentralen och Skatteförvaltningen tillsammans den månatliga statistiken över skatteintäkternas utveckling. Med detta samarbete får man ännu mer exakt information om hur skatteintäkterna utvecklas. Skatteförvaltningens meddelande

3.9.2015 Utnämning: Jussi Heino statistikdirektör för enheten för datainsamling

Jussi Heino har utnämnts till statistikdirektör för Statistikcentralens enhet för datainsamling för en femårsperiod som inleds 1.10.2015. 

Ändringar i statistiken

5.8.2015 Produktionen av statistik över personresurser inom vetenskap och teknologi har upphört

9.6.2015 Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

21.5.2015 Databastabellerna med uppgifter om arbetsställen har publicerats

Senast uppdaterad 9.10.2015

Dela