Aktuellt

Nyheter

15.7.2020 Första FN-mötet behandlar hur genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling kan påskyndas

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling offentliggörs en rapport om situationen för hållbar utveckling i Finland. Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun presenterar vid mötet en statistikbilaga med anknytning till rapporten. Enligt rapporten gäller Finlands viktigaste utmaningar produktions- och konsumtionsvanor, bekämpning av klimatförändringen och tryggande av naturens mångfald.

1.7.2020 Nästan hälften av distanspapporna bor ensamma – åtminstone en del av tiden

Omkring 130 000 pappor bor på annan adress än sina barn under 18 år – bland mammor är motsvarande situation mer sällsynt. Över 60 000 av distanspapporna är ensamboende, men adressuppgifterna anger inte om barnen en del av tiden bor hos dem, säger Statistikcentralens experter Marjut Pietiläinen och Laura Lipasti.

22.6.2020 Databastabellen över kvartalsräkenskaperna har korrigerats

Det felaktiga förändringstalet för BNP för första kvartalet i Statistikcentralens StatFin-databastabell har korrigerats. Felet berodde på ett tekniskt problem.

22.6.2020 Översikt över coronasituationen 18.6.2020: den experimentella statistiken beskriver effekterna av undantagstillståndet

I den här lägesöversikten sammanställer vi färska statistikuppgifter som beskriver coronasituationen samt uppgifter om publiceringstidpunkterna för kommande statistik.

15.6.2020 Statistikcentralens och OECD: s gemensamma rapport: Finland är starkt beroende av den globala marknaden

Statistikcentralen och OECD har utarbetat en gemensam rapport som granskar Finlands integration i globala värdekedjor under det senaste decenniet. Resultaten visar att Finland till och med är starkare beroende av den globala marknaden än vad som tidigare uppskattats.

Ändringar i statistiken

22.6.2020 Uppgifter om medellön i förtjänstnivåindexet har korrigerats i offentliggörandet

2.6.2020 Lönesummaindexens uppgifter för april 2020 publiceras med hjälp av inkomstregistermaterial

26.5.2020 Löner inom kommunsektorn 2019: uppgifter har korrigerats

1.5.2020 Antalet köp av gamla aktiebostäder har reviderats retroaktivt

23.4.2020 De första uppgifterna om arbetsgivarsektor enligt arbetskraftsundersökningens nya klassificering har publicerats

 

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 7.8.2020