Aktuellt

Nyheter

21.7.2017 Finländare tvåa i internationell statistiktävling för unga

Finländska ungdomars statistikkunnande är starkt. Paraistenseudun koulu som representerade Finland kom på andra plats i klassen för högstadier i den internationella statistiktävlingen. I statistiktävlingen utarbetar ungdomar världen över posters som beskriver samhälleliga fenomen med hjälp av statistik.

3.7.2017 Statistikcentralens generaldirektör ordförande för Europeiska statistikkonferensen CES

Generaldirektör Marjo Bruun valdes 21.6.2017 till ordförande för Europeiska statistikkonferensen (CES) och dess styrelse. Bruuns mandatperiod löper till juni 2019.

29.6.2017 Förändringar under hundra års tid

Hur många barn föddes det i Finland år 1917? Hur stor var handelsflottan då och hur stor är den nu? På sidan Förändringar under hundra år presenterar vi förändringar i samhället med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden.

7.6.2017 Siffror om Finland

I Statistikcentralens nyutkomna publikation Finland i siffror 2017 hyllas Finland 100 år. Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 50 sidor med fakta om Finland och finländarna. Utöver de traditionella tabellerna innehåller publikation också avsnittet Finland då och nu.

10.5.2017 Statistikcentralens Digiremppa fick hedersomnämnandet Kaiku

Statistikcentralen beslöt sig för att börja utveckla personalens yrkeskunnande och färdigheter inom digital teknik. Nu har ämbetsverkets utbildningsprogram Digiremppa tilldelats hedersomnämnandet Kaiku.

Ändringar i statistiken

30.6.2017 Statistiken Prisindex för ägarboende har förnyats

29.6.2017 Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistik kommer att publicera information om statsborgen

16.6.2017 Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

7.6.2017 Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv

 

 

 

Senast uppdaterad 22.9.2017