Aktuellt

Nyheter

 • Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2014
  Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2014 under presskonferensen 2.3.2015 kl. 9. (17.2.2015)
 • Statistikcentralens sa-förhandlingar är avslutade
  Statistikcentralens sa-förhandlingar har avslutats. Som ett slutresultat av förhandlingarna överväger Statistikcentralen uppsägning av högst 21 personer. Då förhandlingarna startade bedömde man att uppsägningsbehovet var 45 personer. (16.2.2015)
 • Den bästa statistikartikeln belönas
  Statistikcentralen ordnar en tävling om bästa artikel där man utnyttjar statistik. Tävlingen ordnas 150-årsjubileet till ära. Tävlingstiden är 1.1–14.8.2015. Priset för bästa artikel är 2 000 euro. (10.2.2015)
 • Framställningen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen avbryts
  Statistikcentralen avbryter tills vidare produktionen av uppgifter om statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen. Uppgifterna kan inte produceras och publiceras, eftersom Befolkningsregistercentralen (BRC) inte kan leverera de byggnadsregisteruppgifter som används som datakälla för statistiken. Statistiken börjar produceras igen när kvaliteten på uppgifterna kan säkerställas. (5.2.2015)
 • Fler nyheter >>>

Ändringar i statistiken

 • Statistikcentralen börjar använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen
  Statistikcentralen övergår till att använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen. Statistikcentralen producerar säsongrensade uppgifter om kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna, konjunkturindikatorn för produktionen, arbetskraftskostnadsindexet, arbetskraftsundersökningen, volymindexet för industrin och om månadsgrafer över affärsverksamheten. (18.2.2015)
 • Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015
  Fr.o.m. början av år 2015 sker det ett flertal ändringar i Statistikcentralens statistikproduktion samt produkt- och tjänstesortiment. Totalt 14 statistikgrenar upphör och publikationsinnehållet för vissa statistikgrenar ändras. Dessutom blir det minskningar i publikationsverksamheten. Också Statistikbibliotekets öppettider ändras. (18.12.2014)
 • Fler ändringar i statistiken >>>

 


Senast uppdaterad 18.2.2015

Dela