Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Nyheter

28.1.2016 Gör en undersökning och berätta en historia – statistikpostertävling för unga

Skolorna i Finland utmanas att delta i en internationell statistikpostertävling. I den nationella tävlingen uppmärksammas den här gången Finlands 100-åriga självständighet.

27.1.2016 Paavo visar skillnader mellan olika områden

I Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo får du information efter postnummerområde. Du ser t.ex. var i Finland invånarna har de högsta eller lägsta inkomsterna, var man bor i de största bostäderna eller var det finns flest barnfamiljer. Uppgifterna i tjänsten har nyss uppdaterats.

12.1.2016 Användarna litar på Statistikcentralens uppgifter

Över 90 procent av användarna anser att Statistikcentralen producerar tillförlitlig samt oberoende och opartisk information. Detta framgår av Taloustutkimus enkät som något under 500 användare besvarade.

7.1.2016 Vad lägger finländarna sina pengar på?

Statistikcentralen utreder hur mycket pengar finländarna lägger på mat, boende, transport, fritid och hälsovård år 2016. Under året intervjuar Statistikcentralen över 8 000 hushåll för konsumtionsundersökningen.

31.12.2015 Ingen statistik utan uppgiftslämnare

Statistikens kvalitet och tillförlitlighet bygger alltid på uppgifter ur register eller på uppgifter som fås av uppgiftslämnarna. Nu när vårt 150-års jubileumsår går mot sitt slut vill Statistikcentralen tacka alla uppgiftslämnare för samarbetet.

Ändringar i statistiken

18.12.2015 Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt

16.12.2015 Konsumtionsprisindexet förnyas vid årsskiftet

10.12.2015 Publiceringen av statistiken över finansiell leasing har upphört

10.12.2015 Publiceringen av statistiken över kreditbeståndet upphör

 

Senast uppdaterad 5.2.2016

Dela