Aktuellt

Nyheter

3.3.2021 Finländarna pendlade mest till Sverige

I slutet av år 2015 arbetade totalt 2 400 finländare i ett annat nordiskt land. Av dem reste över hälften till Sverige för att arbeta och drygt 40 procent till Norge.

26.2.2021 Uppgifterna om utrikeshandeln år 2019 reviderades i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen

Uppgifterna om utrikeshandeln reviderades betydligt för år 2019 i uppgifterna om nationalräkenskaperna som publicerades 26.2.2021. De uppdaterade uppgifterna beräknades i nationalräkenskaperna på basis av företagens bokslut och specifikationer av resultaträkningarna för år 2019.

25.2.2021 Behandlingen av fondutdelningar från utlandet utvecklas

Statistikcentralen och Eurostat utvärderar de kompletterade källmaterialen för primära inkomster från utlandet och bokföringen av dem. Bokföringarna kan ha inverkan särskilt på arbetspensionsanstalternas och de offentliga samfundens finansiella rest, bytesbalansen, finansräkenskaperna och bruttonationalinkomsten.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Kontaktinformation

Kontaktinformation
Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 5.3.2021