Aktuellt

Nyheter

14.3.2019 Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör.

11.3.2019 Statistikcentralen kartlägger utbildningen hos personer med utländsk bakgrund

Under våren 2019 genomför Statistikcentralens en undersökning om utbildningen hos den utländska befolkningen. Enkäten riktar sig till personer med utländsk bakgrund i Finland och för vilka det saknas uppgifter om examina som avlagts utomlands.

8.3.2019 Lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 publiceras inte

På grund av bristfälligheter i materialet publicerar Statistikcentralen inte lönesummaindexens uppgifter för januari 2019. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret. Läs mera

7.3.2019 Videospelföretagens näringsgrensindelning ändras – företag flyttas från programmering till förlagsverksamhet

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet har att göra med videospel. Som ett resultat av vår enkät ändrades uppgiften om näringsgren för nästan 30 företag. Som en följd av ändringen, flyttas företag, omsättning och årsverken i statistiken mellan näringsgrenar.

28.2.2019 Ange så kompletta löneuppgifter som möjligt till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska anmäla de betalda lönerna till inkomstregistret som infördes i början av år 2019.Läs anvisningarna som gäller arbetsställesignum och yrkesklass.

Ändringar i statistiken

7.3.2019 Statistikföringen av bostadshyror revideras

1.3.2019 Statistikgrenarna inom inkomstfördelningsstatistiken sammanslås år 2019

20.2.2019 Beräkningen av producentprisindexen förnyas

19.2.2019 Konsumentprisindexet databastabell nr 011 uppdateras inte efter år 2018

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 22.3.2019