Aktuellt

Nyheter

22.1.2018 Omvandla mark till euro med räknaren

Vill du veta hur mycket din bostad eller bil skulle kosta i euro idag? Med hjälp av den nya räknaren kan du omvandla mark- och europriser från olika år till dagens euro. Räknare

18.1.2018 Kommunbaserade statistikområden och uppgifter om vägtrafikolyckor har uppdaterats i geodatamaterialet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Vid uppdateringen har gränssnittet kompletterats med de kommunbaserade statistikområdena för år 2018 och med geodatamaterialet över vägtrafikolyckor för år 2016.

11.1.2018 Statistikcentralens öppna data följer licensen Creative Commons Erkännande 4.0

CC BY 4.0-licensen ger rätt att kopiera och dela Statistikcentralens öppna material antingen i ursprungligt eller ändrat format, både för kommersiell och icke-kommersiell användning. Praxis har inte ändrats från tidigare, men licensen gör användarvillkoren tydligare. Läs mer

9.1.2018 Finland rapporterar till FN:s klimatkonvention

Finlands sjunde landsrapport har skickats till FN:s klimatkonvention. I rapporten beskrivs utvecklingen av Finlands utsläpp av växthusgaser, nationella åtgärder för att minska utsläppen och utsläppsscenarier för den närmaste framtiden.

9.1.2018 Statistikcentralen fortsätter som kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den statistiska informationstjänsten för statsrådets kansli fortsätter år 2018 efter att ha varit ett pilotprojekt år 2017. Tjänsten, som används av statsrådets kansli, ministerierna, republikens president och justitiekanslerämbetet, genomförs vid Statistikcentralen.

Ändringar i statistiken

12.1.2018 Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

13.12.2017 Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras

4.12.2017 Tillbakaräknade serier för statistiken över fastighetspriser publiceras fr.o.m. 2010

28.11.2017 Nya offentliggöranden produceras inte gällande förhandsuppgifter om befolkningen år 2017

 

 

 

Senast uppdaterad 19.1.2018