Aktuellt

Nyheter

30.11.2020 Rutdatabasen ger information om regionala fenomen

Rutdatabasen för år 2020 har blivit klar och kan nu beställas. Rutdatabasen innehåller Statistikcentralens koordinatbaserade statistikmaterial beräknade för kartrutor. Statistikmaterialet som baserar sig på kartrutor gör det möjligt att granska regionala fenomen detaljerat och oberoende av administrativa områdesgränser.

24.11.2020 Statistiken hjälper oss att förstå samhället

Producenterna av Finlands officiella statistik har tillsammans fastställt visionen, uppgifterna och de strategiska utvecklingsmålen för åren 2021–2023. Statistikproducenterna vill lyfta fram statistikens värde och betydelse i samhället, främja användningen av information, fördjupa partnerskap och säkerställa en god kvalitet.

23.11.2020 Coronavåren medförde nya krav på och möjligheter för informationsproduktionen

Under coronavåren tog Statistikcentralen emot en ny utmaning och började snabbare producera det mest skriande behovet av information för att kunna skapa en bild av situationen i samhället.

23.11.2020 Översikt över coronasituationen: Lägesbilden av ekonomin preciseras

Statistikcentralen har sedan i våras producerat aktuell information för att hjälpa beslutsfattare och medborgare att på bästa möjliga sätt få en bild av situationen i samhället. Följande översikt över den ekonomiska situationen ur olika synvinklar publiceras 27.11.2020.

 

16.11.2020 Finländsk medlem invaldes i rådet för Internationella statistiska institutet

Internationella statistiska institutet ISI har för första gången valt in en finländsk medlem i sitt råd. För perioden 2021–2025 invaldes Statistikcentralens gruppchef Reija Helenius i ISI:s råd. 

Fler nyheter

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 27.11.2020