Aktuellt

 

Nyheter

20.10.2016 Delta i brainstorming om framtida informationsbehov

Statistikcentralen bjuder in dig att med egna ord berätta om hurdan information du behöver i framtiden och hur du vill dra nytta av den. Betydelsen av tillförlitlig information växer i samhället och vi vill ännu bättre än tidigare svara på de varierande informationsbehoven. Kom med och svara!

20.10.2016 Hundraåriga Finland i statistiken

Den europeiska statistikdagen uppmärksammas den 20 oktober 2016. På statistikdagen publicerar Statistikcentralen webbsidorna Hundraåriga Finland. Under Finlands jubileumsår 2017 kommer sidorna att utökas med statistiska uppgifter om vårt lands utveckling och om finländarnas liv. 

17.10.2016 Taika-katalogen över undersökningsmaterial har öppnats

Taika är en ny katalog över undersökningsmaterial, som presenterar material på enhetsnivå avsett för forskningsändamål. Uppgifter kan sökas ur katalogen med en mångsidig sökfunktion.

13.10.2016 Ny sökfunktion på sidan med begrepp

Helheten för begrepp i webbtjänsten Statistikcentralen.fi har uppdaterats. Det går nu behändigt att söka begrepp med en sökfunktion. Sökningen kan också avgränsas efter ämnesområde eller statistikgren.

12.10.2016 Finland i siffror

Hur många löntagare finns det i Finland? Och hur många personbilar eller naturskyddsområden? På webbsidorna Finland i siffror hittar du de centrala nyckeltalen om Finland och finländarna.

Ändringar i statistiken

30.9.2016 Ändringar i datainnehållet i statistiken över betalningsbalansen

10.6.2016 Nytt sätt att behandla nedläggning av småföretag

28.4.2016 Statistikcentralen har förnyat beräkningen av antalet affärer med gamla aktiebostäder

10.3.2016 Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

 

Senast uppdaterad 21.10.2016

Dela