Aktuellt

Nyheter

4.12.2019 Bästa Finland, vi gjorde en video till självständighetens ära

Bästa festföremål, den sjätte december är Din högtidsdag. Man brukar berömma hjältar, men så här som finländare är det ibland lite svårt med beröm. Därför sökte vi över hela världen synpunkter på i vilka sammanhang Du har lyckats. Titta på videon

4.12.2019 Publiceringen av inkomststatistik skjuts fram till nästa år

Statistikcentralen publicerar inte inkomstfördelningsstatistik eller statistik över skattepliktiga inkomster i december, eftersom Skatteförvaltningens statistikmaterial över personbeskattning ännu inte är färdigt. Statistiken kan publiceras tidigast under senare hälften av januari. Läs mera

4.12.2019 Vad är Finland känt för?

Finland är på många sätt ett föredömligt land. Vi är bland de ledande i världen i synnerhet när det gäller välfärd. För barn är Finland ett särskilt bra land. Det 102-åriga Finland till ära har Statistikcentralen sammanställt en lista över saker som Finland är känt för i världen.

4.12.2019 Publiceringskalendern för år 2020 har utkommit

Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2020 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern där du hittar information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

28.11.2019 Fritiden t.o.m. viktigare än arbetet för finländarna

Den nyaste fritidsundersökningen berättar om de förändringar digitaliseringen och nätet för med sig, men också om bestående saker i människornas vardag. Kontakten med vännerna har ändrat form och resor är för många en allt viktigare del av fritiden. Stugliv är fortfarande ett populärt sätt bland finländarna att tillbringa fritiden, också bland de yngre generationerna.

Ändringar i statistiken

6.9.2019 Lönestrukturstatistik: Ändring i timlöneberäkningen i statistiken för år 2018

28.8.2019 Offentliggörandet av den preliminära statistiken över regional företagsverksamhet för år 2018 annulleras

23.7.2019 Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

12.6.2019  Lönesummaindex: Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 13.12.2019