Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Nyheter

27.11.2015 Utnämningsnyhet: Pasi Henriksson utnämnd till förvaltningsdirektör

Pasi Henriksson har utnämnts till förvaltningsdirektör vid Statistikcentralen för en femårsperiod som inleds 1.12.2015.

6.11.2015 Tullen och Statistikcentralen effektiverar produktionen av utrikeshandelsstatistik

Statistikcentralen och Tullen ökar statistiksamarbetet mellan ämbetsverken. Målet är att underlätta utbytet av information och erfarenheter mellan de båda ämbetsverken samt att effektivera statistikframställningen och datainsamlingen.

2.11.2015 Kunskaperna i finska eller svenska minst på genomsnittlig nivå hos tre av fyra personer med utländsk bakgrund

Tre av fyra personer med utländsk bakgrund i första generationen hade åtminstone nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska år 2014. Två av fem 25–54-åringar var högutbildade, medan var sjätte hade genomgått högst grundnivån.

29.10.2015 Prisbelönt statistikartikel åskådliggör statistikuppgifter

Journalisten Olavi Koistinens artikel "Ei kaikki aina kallistu" (ung. Inte blir allting hela tiden dyrare) har vunnit Statistikcentralens tävling om bästa statistikartikel. Den prisbelönta artikeln granskar prisutvecklingen och statistiska begrepp på ett sätt som är överskådligt och lätt att förstå.

15.10.2015 Över hälften av dem med utländsk bakgrund har flyttat till Finland av familjeskäl

Av dem med utländsk bakgrund som bodde i Finland år 2014 hade mer än hälften flyttat av familjeskäl. Något under en femtedel hade kommit till Finland för att arbeta och var tionde för att studera. Var tionde kom som flykting eller asylsökande. Uppgifterna är de första resultaten av Undersökningen om hälsa och välfärd hos personer av utländsk härkomst.

Ändringar i statistiken

5.8.2015 Produktionen av statistik över personresurser inom vetenskap och teknologi har upphört

9.6.2015 Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

21.5.2015 Databastabellerna med uppgifter om arbetsställen har publicerats

Senast uppdaterad 27.11.2015

Dela