Aktuellt

Prenumerera på nyheter

Nyheter

6.7.2015 Utnämningar vid Statistikcentralen

Statistikcentralen har utnämnt en överdirektör, ICT-direktör samt statistikdirektörer för enheterna befolknings- och välfärdsstatistik, företagsstatistik och ekonomi och miljöstatistik.

18.6.2015 Ny statistiktjänst gällande vägtrafikolyckor

En ny avgifsfri statistiktjänst gällande vägtrafikolyckor har öppnats. Den databasbaserade tjänsten erbjuder användarna nya möjligheter att studera uppgifterna om vägtrafikolyckor t.ex. med hjälp av figurer och tabelluttag.

4.6.2015 Finland i fickformat

Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

25.5.2015 Det öppna geodatamaterialet har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat geodatamaterial som står till allmänt förfogande. Tillgängligt finns bl.a. primäruppgifter om befolkningen per kartruta på 1 km x 1 km och 5 km x 5 km samt efter statistikområde.

20.5.2015 Bekanta dig med den förnyade databasen StatFin

Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst StatFin har förnyats. Programmet PX-Web, som fungerar som databasens plattform, har uppdaterats till en helt ny version. Detta möjliggör utnyttjande av tabellerna via API, dvs. gränssnittet.

Ändringar i statistiken

21.5.2015 Databastabellerna med uppgifter om arbetsställen har publicerats

13.5.2015 Produktionen av statistik över statens produktivitet har lagts ned

Senast uppdaterad 17.7.2015

Dela