Aktuellt

Nyheter

19.6.2019 Marjo Bruun fortsätter som generaldirektör för Statistikcentralen


Statsrådet utnämnde idag 19.6.2019 Marjo Bruun till generaldirektör för Statistikcentralen för en period på fem år. Utnämningen träder i kraft 1.7.2019. Bruun har verkat som generaldirektör för Statistikcentralen sedan år 2012.

12.6.2019 Lönesummaindexens uppgifter för januari publiceras med nytt källmaterial

Statistikcentralen publicerar lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 den 13 juni 2019. Uppgifterna kan ännu eventuellt preciseras i samband med att anmälningarna om löneuppgifterna i inkomstregistret kompletteras för januariuppgifternas del. Läs mera

11.6.2019 Information om Finland i fickformat

Statistikcentralens nya publikation Finland i siffror 2019 innehåller de mest centrala statistiska siffrorna om Finland och finländarna i fickformat. Det förnyade infopaketet om Finland innehåller informationshelheter om befolkning, ekonomi samt samhälle och miljö.

29.5.2019 Nationalräkenskaperna förnyas: Ändringar i metoden för kvartalsräkenskaperna och i StatFin-tabellerna

Nationalräkenskapernas beräkningsmetoder och publiceringsinnehåll förnyas. I publiceringen av kvartalsräkenskaperna för maj den 29.5.2019 ändras beräkningsmetoden för förädlingsvärdet. Också nationalräkenskapernas StatFin-tabeller förnyas.

24.5.2019 Mätningen av konsumenternas förtroende förnyas

Namnet på konsumentbarometern ändras i maj. Det nya namnet är konsumenternas förtroende. Konsumenternas förtroende skiljer sig från konsumentbarometern ifråga om datainsamling, ett lättare datainnehåll samt förtroendeindikator. Den första statistiken över konsumenternas förtroende publiceras 27.5.2019.

Ändringar i statistiken

12.6.2019  Lönesummaindex: Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial

11.6.2019 Justeringen av videospelföretagens näringsgrenar har beaktats i lönesummaindex för tjänster

7.6.2019 Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

29.5.2019 Ändringar i kvartalsräkenskaperna

 

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 18.6.2019