Aktuellt

Nyheter

18.9.2019 Två offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas

Två statistiska offentliggöranden inom nationalräkenskaperna framflyttas med en vecka till 27.9.2019. Datatekniska problem har förhindrat att uppgifterna färdigställs.

10.9.2019 En OECD-jämförelse visar hur Finlands utbildningssystem klarar sig internationellt sett

Enligt jämförelsen Education at a Glance 2019 har andelen med utbildning på högre nivå ökat långsammare i Finland än genomsnittet för OECD under de senaste åren.

I Finland avläggs lägre högskoleexamen ändå oftare inom målsatt tid än i OECD-länderna i genomsnitt.

9.9.2019 Befolkningstal och antal brott mot liv från 1700-talet till idag

Statistikcentralens historia går bakåt i tiden ända till år 1865, men i dess databaser finns det klart äldre data om livet i Finland – t.ex. om utveckling av folkmängden, ingångna äktenskap, brott mot liv och ekonomi.

29.8.2019 Finland medlem i FN:s högnivågrupp HLG-PCCB

Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun har utnämnts till medlem i FN:s högnivåarbetsgrupp HLG-PCCB. HLG-PCCB:s uppgift är strategisk ledning av genomförandeprocessen för målsättningarna för hållbar utveckling när det gäller statistik och rapportering.

26.8.2019 Nordiska statistikermötet en föregångare inom statistikbranschen – kompenserar deltagarnas flygutsläpp

Nordic Statistical Meeting som Statistikcentralen arrangerar 26–28.8.2019 är det första nordiska statistikermötet som kompenserar de utländska deltagarnas flyg- och fartygsutsläpp.

Ändringar i statistiken

28.8.2019 Offentliggörandet av den preliminära statistiken över regional företagsverksamhet för år 2018 annulleras

23.7.2019 Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare

12.6.2019  Lönesummaindex: Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial

11.6.2019 Justeringen av videospelföretagens näringsgrenar har beaktats i lönesummaindex för tjänster

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 20.9.2019