Aktuellt

Nyheter

15.1.2019 Statistikanvändarna allt aktivare

Statistikcentralens uppgifter används allt mer regelbundet: nu berättar redan två tredjedelar av dem som deltog i kundundersökningen att de använder uppgifterna regelbundet. Detta framgår av Taloustutkimus undersökning som drygt 300 användare deltog i.

8.1.2019 Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeprodukter

Statistikföringen av oljeprodukter, som hört till föreningen för olje- och biobränslebranschens verksamhet, upphörde i november 2018. Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeuppgifter i tillämpliga delar.

21.12.2018 God jul och gott nytt år

Statistikcentralen önskar god jul och gott nytt år 2019! Statistikcentralens julhälsning

21.12.2018 Finländska företagare anlitar helst underleverantörer

Omkring en fjärdedel av företagarna berättade år 2017 att de planerar att anställa en eller flera personer under de kommande ca 12 månaderna. Ännu fler planerade att anlita underleverantörer. Statistikcentralens rapport Yrittäjät Suomessa 2017 (ung. Företagare i Finland 2017) är en omfattande kartläggning av olika företagares situation.

20.12.2018 Kina och Förenta staterna producerar hälften av alla boktitlar i världen

Kvantitativt flest böcker produceras i Kina, ungefär en halv miljon titlar år 2016. Förenta staternas produktion uppgick år 2015 till 339 000 titlar.

Ändringar i statistiken

15.1.2019 Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari

11.1.2019 Lönesummaindexens källmaterial ändras år 2019

18.12.2018 Struktur- och bokslutsstatistik över företag: Bokslutsuppgifter med ny statistikenhet 2017

18.12.2018 StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 23.1.2019