Aktuellt

Nyheter

Ändringar i statistiken

  • Statistikcentralen börjar använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen
    Statistikcentralen övergår till att använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen. Statistikcentralen producerar säsongrensade uppgifter om kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna, konjunkturindikatorn för produktionen, arbetskraftskostnadsindexet, arbetskraftsundersökningen, volymindexet för industrin och om månadsgrafer över affärsverksamheten. (18.2.2015)
  • Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015
    Fr.o.m. början av år 2015 sker det ett flertal ändringar i Statistikcentralens statistikproduktion samt produkt- och tjänstesortiment. Totalt 14 statistikgrenar upphör och publikationsinnehållet för vissa statistikgrenar ändras. Dessutom blir det minskningar i publikationsverksamheten. Också Statistikbibliotekets öppettider ändras. (18.12.2014)
  • Fler ändringar i statistiken >>>

 


Senast uppdaterad 27.3.2015

Dela