Statistikdatabaser

Statistikcentralens statistikdatabaser erbjuder ett mångsidigt utbud av statistiska uppgifter i tabellformat för olika användares behov.

De avgiftsfria databaserna innehåller rikligt med centrala primäruppgifter om Finland och världen. De avgiftsbelagda tjänsterna erbjuder för sin del längre tidsserier och mera detaljerade uppgifter om olika ämnesområden. Länkar till de avgiftsbelagda databasernas beställningsanvisningar, prislistor, användningsvillkor och avtalsblanketter finns på respektive databas egna sidor.

Statistikcentralens statistikdatabaser har skapats med PX-Web-teknik.
Avgiftsbelagda databaser kan användas gratis vid Statistikbiblioteket.

Du kan sända respons till adressen tietokannat@stat.fi.

Avgiftsfria
  
StatFin  Central statistik om Finland. Presentation
Paavo - Öppen data efter postnummerområde  Statistikmaterial efter postnummerområde om befolkning, boende, sysselsättning, utbildning och inkomster. Presentation

Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

I databasen finns nyckeltal som beskriver kommunernas och samkommunernas ekonomi. Nyckeltalen har beräknats av Statistikcentralen. Dessutom innehåller databasen uppgifter om intäkter och kostnader, investeringar, finansiering samt tillgångar och skulder som kommunerna och samkommunerna har rapporterat.

Presentation

Databasen över invandrare och integration

De mest centrala uppgifterna om befolkningen med invandrarbakgrund och om den internationella flyttningsrörelsen under de senaste åren.

 

Vägtrafikolyckor

Databastabeller och färdiga figurer över vägtrafikolyckor. Genomförd i samarbete med andra organisationer. Se också vägtrafikolyckor som geografisk information (på finska).

Presentation

Nyckeltal för miljöräkenskaperna

De mest centrala nyckeltalen i fråga om miljöräkenskaperna.

 
 
Avgiftsbelagda
  
Statistisk översikt Centrala tidsserier över ekonomin och konjunkturerna i form av månads- och kvartalsuppgifter. Logga in
 
Befolkningsstatistiktjänst Exakt befolkningsstatistik med olika områdesindelningar för hela landet. Tjänsten består av åtta självständiga databaser.  
Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat Inrikes omflyttning och migration efter flyttarnas huvudsakliga verksamhet, näringsgren, inkomster, utbildningsnivå och ålder. Logga in
Befolkningsstruktur Regionala uppgifter om befolkningen efter ålder och kön samt efter medborgarskap och språk. Logga in
Bostäder, byggnader och fritidshus Regionvisa uppgifter om bostäder bl.a. efter hustyp, upplåtelseform och golvyta, om byggnader bl.a. efter användningsändamål, byggnadsår och uppvärmningssätt samt om fritidshus efter belägenhetskommun, ägarens hemkommun och byggnadsår. Logga in
Familjer och bostadshushåll Bostadshushåll och bostadsbefolkning bl.a. efter civilstånd och ålder samt familjer efter barnens ålder och familjetyp. Dessutom uppgifter om boendeförhållanden efter ålder, kön, lägenhetstyp och utrustningsnivå. Logga in
Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar Flyttningsrörelsen mellan kommunerna samt immigration och emigration. Dessutom tabeller över födda och döda samt äktenskap och skilsmässor efter kommun. Logga in
Folkräkningen 2000 Omfattande statistikpaket om folkräkningen år 2000.

OBS! Statistikpaketet stängs 25.9.2017

Logga in
Månadsuppgifter om befolkningsförändringar Senaste månatliga förhandsuppgifter om befolkningsförändringar, inkl. preliminär folkmängd. Logga in
Näringsstruktur och sysselsättning Regionalvisa uppgifter om näringsstruktur, sysselsatta och arbetslösa som bor i området, områdets arbetsplatser efter näringsgren samt pendling. Logga in

 

Senast uppdaterad 17.10.2017