Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya företag ökade med 18 procent under oktober-december 2018
25.4.2019
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 18 procent under sista kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Flest nedlagda företag fanns däremot inom handeln. Uppgifterna om nedlagda företag gäller tredje kvartalet 2018.

Nästa offentliggörande:
25.7.2019

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2017
25.1.2018
Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html