Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya och nedlagda företag ökade år 2019 från året innan
29.10.2020
Enligt Statistikcentralen inledde 38 600 företag sin verksamhet år 2019, medan 21 600 företag lade ned sin verksamhet. Andelen nya företag ökade med 9 procent och andelen nedlagda med 11 procent jämfört med år 2018.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revidering av juridisk form (25.7.2019)
25.10.2019
I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html