Finlands officiella statistik

Nya och nedlagda företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet nya företag ökade med 15 procent under fjärde kvartalet år 2019
23.4.2020
Enligt Statistikcentralen steg antalet nya företag med 15 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nedlagda företag ökade med nio procent under tredje kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande period året innan.

Nästa offentliggörande:
23.7.2020

Beskrivning: Statistiken, som grundar sig på Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, omfattar företag som bedriver verksamhet, som är momsskyldiga eller som verkar som arbetsgivarföretag. Stiftelser, bostadsaktiebolag, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statens affärsverk, men inte de kommunala affärsverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: näringsgrenar, företag.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Revidering av juridisk form (25.7.2019)
25.10.2019
I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/index_sv.html