Finlands officiella statistik

Lönesummaindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Lönesumman ökade under augusti - oktober med 3,2 procent från året innan
13.12.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under augusti - oktober 3,2 procent större än under motsvarande period året innan. I oktober ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,5 procent jämfört med föregående år. Under augusti - oktober i fjol ökade lönesumman för hela ekonomin med 4,4 procent.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Lönesummaindexen är index som beskriver den månatliga utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar. Lönesumma avser summan av de bruttolöner som företagen betalar ut. Lönesummaindexen omfattar inte anställningsoptioner, men bonuslöner och andra premier av engångsnatur ingår i indexen. Beräkningen bygger på estimerad förändring. Summan räknas efter näringsgren på uppgifter från sådana företag som har jämförbara löneuppgifter både för den aktuella månaden och för motsvarande månad året innan. På erhållna summor beräknas en förändring på årsnivå för näringsgrenen. Vid beräkningen av förändringen beaktas också inverkan av nya och nedlagda företag, företagsarrangemang och ändringar av näringsgren. Lönesummaindexet för motsvarande månad året innan aggregeras med denna förändring på årsnivå. De nyaste indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter som företagen rapporterat. På grund av kompletteringen av material uppdateras uppgifterna under mer än ett år från publiceringen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, index, konjunkturväxlingar, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna för januari 2019 publiceras med nytt källmaterial
12.6.2019
I juni 2019 publicerar Statistikcentralen lönesummaindexen gällande uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/index_sv.html