Levnadsförhållanden

Ämnesområdet omfattar statistik över mänskliga relationer, välfärd, livskvalitet, socialt deltagande och trygghet. Innehåller också statistik över olika befolkningsgruppers levnadsförhållanden.

Statistik

Fritidsundersökning
En intervjuundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen på dessa punkter samt olika befolkningsgruppers deltagande.
Undersökning om tidsanvändning
Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Inga offentliggöranden görs på svenska inom detta ämnesområdet år 2017.

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela