Boende

Ämnesområdet består av statistik över byggnads- och bostadsbeståndet samt användningen av lägenheter, befolkningens boendeförhållanden och boenderymlighet samt bl.a. bostadshushållets sammansättning och livsskede. Omfattar också statistik över bostadspriser, hyresstatistik och bokslutsstatistik över bostadssamfund.

Statistik

Aktiebostadspriser
Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.
Bostadsaktiebolagens ekonomi
Statistiken mäter bostadssamfundets boendekostnader och klarlägger vad som ingår i boendekostnaderna och vad skillnaderna i kostnader beror på.
Bostadshyror
Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.
Bostäder och boendeförhållanden
Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag.
Byggnader och fritidshus
Statistiken över byggnader och fritidshus är en årsstatistik och den beskriver det existerande byggnads- och fritidsbestånd årets sista dag.
Fastighetspriser
Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Prisindex för ägarboende
Prisindexen för ägarboende beskriver anskaffning av ägarboende och kostnader för ägande samt utvecklingen av priset på bostäder.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Aktiebostadspriser 2018, januari (på finska, på svenska, på engelska)
  27.2.2018
 • Fastighetspriser 2017, 4:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  6.3.2018
 • Bostadshyror 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  8.3.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, februari (på finska, på svenska, på engelska)
  28.3.2018
 • Prisindex för ägarboende 2017, 4:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  4.4.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, mars och 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  2.5.2018
 • Bostadshyror 2018, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  3.5.2018
 • Bostäder och boendeförhållanden 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.5.2018
 • Byggnader och fritidshus 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  25.5.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, april (på finska, på svenska, på engelska)
  29.5.2018
 • Fastighetspriser 2018, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  5.6.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  28.6.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, juni och 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  31.7.2018
 • Bostadshyror 2018, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  2.8.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  28.8.2018
 • Fastighetspriser 2018, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  4.9.2018
 • Bostadsaktiebolagens ekonomi 2017 (på finska, på svenska)
  11.9.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  27.9.2018
 • Bostäder och boendeförhållanden 2017, Allmän översikt (på finska, på svenska, på engelska)
  10.10.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, september och 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  30.10.2018
 • Bostadshyror 2018, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  8.11.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  28.11.2018
 • Fastighetspriser 2018, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  4.12.2018
 • Aktiebostadspriser 2018, november (på finska, på svenska, på engelska)
  28.12.2018

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela