Finlands officiella statistik

Bostadshyror

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hyrorna steg med 3,0 procent under året
5.2.2016
Hyrorna steg under det fjärde kvartalet år 2015 med 3,0 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 2,7 procent. Både inom huvudstadsregionen och i övriga Finland steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 2,7 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 3,5 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg hyrorna både för fritt finansierade bostäder och för ARA-bostäder med 0,4 procent i hela landet.

Nästa offentliggörande:
7.3.2016

Beskrivning: Hyresstatistiken (kvartals- och årsstatistik) beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartals- och årsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, boende, bostäder, hyresbostäder, hyresindex, hyror, index, lägenheter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kvartalsstatistiken över bostadshyror har reviderats
9.5.2014
På grund av ändringen ingår fler ARA-bostäder i beräkningen än under motsvarande period året innan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadshyror [e-publikation].
ISSN=2342-3633. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asvu/index_sv.html

Dela