Finlands officiella statistik

Bostadsaktiebolagens ekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2016
12.9.2017
År 2016 var bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 4,40 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna ökade med 3,3 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.

Nästa offentliggörande:
11.9.2018

Beskrivning: Statistiken mäter bostadssamfundets boendekostnader och klarlägger vad som ingår i boendekostnaderna och vad skillnaderna i kostnader beror på. Av statistiken framgår också hur bostadssamfunden finansierar sina utgifter, dvs. vad deras utgifter består av och vad invånaren är tvungen att betala för sitt boende.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, boende, bokslut, bostadsaktiebolag, bostäder, kostnader, reparationskostnader, resultaträkningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över bostadssamfundens ekonomi heter nu Bostadsaktiebolagens ekonomi
1.9.2010
Insamlingen av uppgifter för statistiken över bostadssamfundens ekonomi har reviderats på så sätt att bokslutsuppgifter gällande aravahyreshus inte längre samlas in med en separat enkät.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsaktiebolagens ekonomi [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asyta/index_sv.html

Dela