Finlands officiella statistik

Energiförbrukning inom boende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energiförbrukningen inom boende sjönk något år 2017
22.11.2018
Energiförbrukningen inom boende uppgick till totalt drygt 66 terawattimmar (TWh) år 2017. Förbrukningen sjönk något från året innan, även om antalet bostäder och deras volym ökade med ungefär en procent. Det varmare vädret jämfört med året innan sänkte behovet av uppvärmningsenergi. Förbrukningen av energi för uppvärmning av bostäder sjönk med en procent från år 2016 till år 2017. Hushållsapparaternas energiförbrukning sjönk med tre procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Nästa offentliggörande:
21.11.2019

Beskrivning: Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Inom boende används energi för rumsuppvärmning, bruksvatten och bastur samt för hushållsapparater. Förbrukningen av energi för rumsuppvärmning anges i statistiken efter byggnadstyp och energikälla. Apparaternas energiförbrukning fördelas åter på energiförbrukningen för elapparater, belysning och matlagning. Vid beskrivningen av energiförbrukningen inom boende används samma begrepp som i övrig energistatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, elapparater, elförbrukning, energiförbrukning, energiförbrukning inom boende, hushåll, hushållens elförbrukning, hushållens energiförbrukning, hushållsel, hushållsmaskiner, hushållsapparater, uppvärming av byggnader, uppvärmingsenergi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över energiförbrukning inom boende börjar publiceras
13.11.2012
Statistikcentralen börjar publicera den nya statistikgrenen Energiförbrukning inom boende, som beskriver årlig energiförbrukningsmängd och -struktur.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/index_sv.html