Finansiering och försäkring

Ämnesområdet omfattar statistik över finansierings- och försäkringsverksamhet, bl.a. strukturen av finansmarknaden, utbud och efterfrågan av finansinstrument samt statistik över räntor. Innehåller också de viktigaste verksamhets- och bokslutsuppgifterna om enheter inom finans- och försäkringsmarknaden.

Statistik

Försäkringsverksamhet
Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen.
Kreditbeståndet
Av statistiken framgår hur kreditbeståndet och ny utlåning fördelas efter kreditgivar- och kredittagarsektor, kredittagarens näringsgren, finansobjekt samt efter kreditens användningssyfte.
Kreditinstitutens bokslut
Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995.
Värdepappersföretag
Statistikcentralen har publicerat statistik över värdepappersföretag på kvartals- och årsnivå ända från situationen vid utgången av år 1998.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Kreditbeståndet 2015, 4:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  18.3.2016
 • Kreditinstitutens bokslut 2015, 4:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  18.4.2016
 • Värdepappersföretag 2015, 4:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  18.4.2016
 • Kreditinstitutens bokslut 2016, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  7.7.2016
 • Värdepappersföretag 2016, 1:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  7.7.2016
 • Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  29.9.2016
 • Värdepappersföretag 2016, 2:a kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  29.9.2016
 • Försäkringsverksamhet 2015 (på finska, på svenska, på engelska)
  28.10.2016
 • Kreditinstitutens bokslut 2016, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  16.12.2016
 • Värdepappersföretag 2016, 3:e kvartalet (på finska, på svenska, på engelska)
  16.12.2016

Statistikkalendarium >>>

Dela