Val

Ämnesområdet valstatistik innehåller statistik över resultaten i allmänna val, röstberättigade, valdeltagande, kandidater och invalda.

Statistik

Europaparlamentsval
Europaparlamentsvalet hålls vart femte år i alla medlemsländer.
Kommunalval
Kommunalval förrättas vart fjärde år.
Presidentval
Presidentval förrättas genom direkt folkval vart sjätte år.
Riksdagsval
Riksdagsval förrättas vart fjärde år.

Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

  • Kommunalval 2017, bakgrundsanalys av kandidater och de invalda (på finska, på svenska, på engelska)
    27.4.2017
  • Kommunalval 2017, bakgrundsanalys av förhandsröstande (på finska, på svenska, på engelska)
    5.5.2017

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela