Inkomst och konsumtion

Ämnesområdet omfattar statistik över informationssamhället, bl.a. forskning och utveckling, dess finansiering och de resurser som används för forskningen samt de patent som företagen sökt och statistik över innovationsverksamhet. Innehåller också statistik över användningen av informations- och kommunikationsteknologi samt telekommunikation.

Statistik

Hushållens förmögenhet
Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper.
Hushållens konsumtion
Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Inkomstfördelningsstatistik
Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Konsumentbarometern
Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Skattepliktiga inkomster
Skattepliktiga inkomster -statistik (tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning.
Statistik över skuldsättning
Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder.
Totalstatistik över inkomstfördelning
Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Konsumentbarometern 2017, november (på finska, på svenska, på engelska)
  27.11.2017
 • Skattepliktiga inkomster 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
  19.12.2017
 • Totalstatistik över inkomstfördelning 2016, inkomstskillnader (på finska, på svenska, på engelska)
  20.12.2017
 • Totalstatistik över inkomstfördelning 2016, inkomstutvecklingen efter område (på finska, på svenska, på engelska)
  20.12.2017
 • Inkomstfördelningsstatistik 2016, Låg inkomst (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  21.12.2017
 • Konsumentbarometern 2017, december (på finska, på svenska, på engelska)
  27.12.2017
 • Hushållens konsumtion 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
  28.12.2017

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela