Finlands officiella statistik

Statistik över skuldsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadshushållen hade bostadsskulder på euro 98 740
25.1.2019
Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 219 procent av sina disponibla inkomster år 2017. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst hos bostadshushåll med personer under 35 år. Deras skulder var i genomsnitt något över tre gånger så stora som årsinkomsterna. I genomsnitt hade bostadshushållen med bostadsskulder skulder på i genomsnitt 98 740 euro, vilket var 0,8 procent mer än året innan.

Nästa offentliggörande:
20.6.2019

Beskrivning: Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas och slagits samman med uppgifterna i totalstatistiken över inkomstfördelningen. Skattemyndigheterna får uppgifterna om krediter och räntor efter typ av lån från finansinstitut och andra kreditgivares årsanmälan. Totalmaterialet över inkomstfördelningen är ett registermaterial som täcker hela befolkningen och alla uppgifter samlas in från administrativa register. Sammanslagningen av register görs med hjälp av personbeteckningen. Statistiken över skuldsättning utkommer bara som webbpublikation. I statistikpublikationen beskrivs bostadshushållens och personernas skuldsättning efter kön, ålder, familjetyp och olika områdesnivåer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadshushåll, bostadslån, hushåll, krediter, kreditgivning, lån, räntor, skulder, skuldsättning, skuldsättningsgrad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändring i Finlands officiella statistik
30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/index_sv.html