Industri

Ämnesområdet omfattar statistik över de industriella arbetsställenas verksamhet, t.ex. uppgifter om arbetsställenas struktur och varor, uppgifter om industriföretagens verksamhet, strukturer och lager samt volymindex som mäter utvecklingen av produktionsvolymen.

Statistik

Industrins orderingång
ndexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland.
Industriproduktion
Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur.
Omsättningsindex för industrin
Omsättningsindexet för industrin beskriver utvecklingen av industriföretagens omsättning.
Volymindex för industriproduktionen
Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Industriproduktion 2014 (på finska, på svenska, på engelska)
  2.12.2015
 • Industrins orderingång 2015, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  10.12.2015
 • Volymindex för industriproduktionen 2015, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  10.12.2015
 • Omsättningsindex för industrin 2015, september (på finska, på svenska, på engelska)
  15.12.2015

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela