Rättsväsende

Statistiken inom ämnesområdet beskriver brottslighet som kommit till polisens kännedom, brott som undersökts av domstolar, åtalade, dömda, straff och bl.a. verkställighet av domar samt polisens, åklagarens och domstolarnas verksamhet samt skuldärenden.

Statistik

Brott och tvångsmedel
Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet.
Företagssaneringar
Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade företagssaneringsärenden.
Konkurser
Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar.
Skuldsaneringar
Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Utsökningsärenden
Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena.
Åtalade, dömda och straff
Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal.

Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Brott och tvångsmedel 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  28.2.2018
 • Brott och tvångsmedel 2017 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  16.3.2018
 • Konkurser 2018, februari (på finska, på svenska, på engelska)
  21.3.2018
 • Utsökningsärenden 2017 (på finska, på svenska)
  6.4.2018
 • Företagssaneringar 2018, 1:a kvartalet (på finska, på svenska)
  18.4.2018
 • Konkurser 2018, mars (på finska, på svenska, på engelska)
  18.4.2018
 • Skuldsaneringar 2018, 1:a kvartalet (på finska, på svenska)
  18.4.2018
 • Brott och tvångsmedel 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  8.5.2018
 • Konkurser 2018, april (på finska, på svenska, på engelska)
  16.5.2018
 • Brott och tvångsmedel 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  31.5.2018
 • Företagssaneringar 2017, Slutbehandlade företagssaneringsärenden (på finska, på svenska)
  6.6.2018
 • Konkurser 2017, Slutbehandlade konkursansökningar (på finska, på svenska)
  6.6.2018
 • Skuldsaneringar 2017, Slutbehandlade skuldsaneringsärenden (på finska, på svenska)
  6.6.2018
 • Brott och tvångsmedel 2018 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  14.6.2018
 • Konkurser 2018, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  20.6.2018
 • Företagssaneringar 2018, 2:a kvartalet (på finska, på svenska)
  12.7.2018
 • Konkurser 2018, juni (på finska, på svenska, på engelska)
  12.7.2018
 • Skuldsaneringar 2018, 2:a kvartalet (på finska, på svenska)
  12.7.2018
 • Konkurser 2018, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  29.8.2018
 • Brott och tvångsmedel 2018 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  18.9.2018
 • Konkurser 2018, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  19.9.2018
 • Åtalade, dömda och straff 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  26.9.2018
 • Företagssaneringar 2018, 3:e kvartalet (på finska, på svenska)
  17.10.2018
 • Konkurser 2018, september (på finska, på svenska, på engelska)
  17.10.2018
 • Skuldsaneringar 2018, 3:e kvartalet (på finska, på svenska)
  17.10.2018
 • Konkurser 2018, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  14.11.2018
 • Brott och tvångsmedel 2018 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2018
 • Konkurser 2018, november (på finska, på svenska, på engelska)
  19.12.2018

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela