Oikeus

Aihealueen tilastot kuvaavat poliisin tietoon tullutta rikollisuutta, tuomioistuimien tutkimia rikoksia, syytettyjä, tuomittuja, annettuja rangaistuksia ja mm. tuomioiden täytäntöönpanoa sekä poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten toimintaa sekä velka-asioita.

Tilastot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut
Hallinto-oikeuksien toimintaa kuvaavassa tilastossa on tietoja ratkaistuista asioista asian laadun mukaan sekä ratkaisuun kuluneesta ajasta.
Hovioikeuksien ratkaisut
Hovioikeuksien tilasto kuvaa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä siviili- ja rikosasioita.
Julkinen oikeusapu
Julkisen oikeusavun tilasto kuvaa julkisissa oikeusaputoimistoissa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä asioita.
Konkurssit
Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintaa kuvaavassa tilastossa on tietoja ratkaistuista asioista asian laadun mukaan.
Korkeimman oikeuden ratkaisut
Korkein oikeus on ylin oikeusaste rikos- ja siviiliasioissa Suomessa.
Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut
Rikosasiain tilasto kuvaa käräjäoikeuksissa vuoden aikana vireillä olleita ja ratkaistuja rikosasioita käräjäoikeuksittain sekä asian laadun mukaan.
Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut
Siviiliasiain tilasto kuvaa käräjäoikeuksissa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä riita- ja hakemusasioita.
Pakkokeinot
Pakkokeinot -tilasto keskittyy poliisin ja tullin käyttämien pakkokeinojen ja siltä osin poliisin toiminnan kuvaamiseen.
Poliisin tietoon tullut rikollisuus
Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin toiminnan kuvaamiseen.
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset
Tilasto sisältää tietoja ensimmäisessä oikeusasteessa tuomituista rangaistuksista, tuomitsematta jätetyistä ja hylätyistä syytteistä.
Syyttäjän ratkaisut
Syyttäjän tilastot sisältävät kaksi osakokonaisuutta, syyttäjällä päättyneiden juttujen tilaston ja tilaston syyttämättä jätetyistä.
Ulosottoasiat
Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista.
Velkajärjestelyt
Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksiin saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista.
Yrityssaneeraukset
Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista.

Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Konkurssit 2015, helmikuu
  18.3.2015
 • Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014
  31.3.2015
 • Ulosottoasiat 2014
  8.4.2015
 • Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2015, 1. vuosineljännes (ennakko)
  21.4.2015
 • Konkurssit 2015, maaliskuu
  29.4.2015
 • Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes
  29.4.2015
 • Yrityssaneeraukset 2015, 1. vuosineljännes
  29.4.2015
 • Konkurssit 2015, huhtikuu
  20.5.2015
 • Pakkokeinot 2014
  20.5.2015
 • Konkurssit 2014, loppuun käsitellyt konkurssihakemukset
  10.6.2015
 • Velkajärjestelyt 2014, loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat
  10.6.2015
 • Yrityssaneeraukset 2014, loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat
  10.6.2015
 • Konkurssit 2015, toukokuu
  17.6.2015
 • Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2015, 2. vuosineljännes (ennakko)
  16.7.2015
 • Konkurssit 2015, kesäkuu
  12.8.2015
 • Velkajärjestelyt 2015, 2. vuosineljännes
  12.8.2015
 • Yrityssaneeraukset 2015, 2. vuosineljännes
  12.8.2015
 • Konkurssit 2015, heinäkuu
  26.8.2015
 • Konkurssit 2015, elokuu
  23.9.2015
 • Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2014
  30.9.2015
 • Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2015, 3. vuosineljännes (ennakko)
  19.10.2015
 • Konkurssit 2015, syyskuu
  21.10.2015
 • Velkajärjestelyt 2015, 3. vuosineljännes
  21.10.2015
 • Yrityssaneeraukset 2015, 3. vuosineljännes
  21.10.2015
 • Konkurssit 2015, lokakuu
  18.11.2015
 • Konkurssit 2015, marraskuu
  16.12.2015

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa