Suomen virallinen tilasto

Rikos- ja pakkokeinotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 40,6 prosenttia avio- ja avopuolisoiden välistä
31.5.2017
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8 800 uhria, mikä on 0,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista 69,0 prosenttia oli naisia. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta 40,6 prosenttia oli avio- ja avopuolisoiden välistä väkivaltaa. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan syylliseksi epäillyistä 77,9 prosenttia oli miehiä. Uhreista neljännes oli alaikäisiä.

Seuraava julkistus:
13.7.2017

Kuvaus: Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen käyttämien pakkokeinojen kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmi tulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tutkimien ja selvittämien rikosten määrä sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi. Selvitetyistä rikoksista ilmoitetaan myös syylliseksi epäillyt sekä heidän ikänsä, kansalaisuus ja joitain sosioekonomisia taustatekijöitä. Tilasto sisältää myös tietoja lähisuhdeväkivallasta ja kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta sekä eräistä viranomaisten suorittamista tehtävistä kuten itsemurhien, hirvieläinkolareiden, palonsyiden yms. tutkimuksista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansalaisuus, liikennejuopumus, liikennerikokset, perheväkivalta, poliisi, pysäköinninvalvonta, päihteet, rikokset, tullirikokset, uhrit, ulkomaalaiset, varallisuusrikokset, väkivalta, väkivaltarikokset, pakkokeinot, pidättäminen, vangitseminen.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistetty rikos- ja pakkokeinotilastoksi
31.3.2015
Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto on yhdistetty uudeksi rikos- ja pakkokeinotilastoksi.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.6.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/index.html

Jaa