Tuotteet ja palvelut

Tilastojulkaisujen lisäksi tuotamme maksuttomia ja maksullisia tietotuotteita ja -palveluita. StatFin-tilastotietokannasta löydät monipuolisesti taulukkomuotoista tilastotietoa.

Apua tilastojen ymmärtämiseen ja tulkintaan

  • Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja
  • Kursseja tilastoihin ja tilastoalaan liittyen

Ajankohtaistieto ja aikasarjat

Neuvonta ja erityisselvitykset

Tilastotietokannat ja indikaattorikokoelma

Aluetieto ja avoin data

Palvelut ja aineistot tutkijoille