Tilastoarkisto

Tilastoarkisto toimii Tilastokirjaston yhteydessä ja on avoin kaikille kiinnostuneille. Arkisto koostuu Tilastokeskuksen ja sen edeltäjien tuottamista tilastojen alkuperäisaineistoista ja julkaisemattomista tauluaineistoista. Aineistot ovat paperi- tai mikrokorttimuotoisia.

Tilastokeskuksen arkistotoimen tarkoituksena on turvata aineiston säilyminen ja pitää se käytettävänä tutkimusta ja tietopalvelua varten. Tilastoarkistoon siirrettyä aineistoa voit tutkia Tilastokirjaston lukusalissa, mutta mikrokuvattua aineistoa lainataan harkinnan mukaan myös yleisarkistoihin ja kirjastoihin. Maksullisen kopiopalvelun kautta saa paperikopioita. Kopioinnissa noudatetaan Tilastokirjaston palveluhinnastoa. Arkistoluettelo kokonaisuudessaan on käytettävissä Tilastokirjastossa. Muun aineiston käytöstä löydät tietoja mm. Tilastot-sivuilta ja Tilastokeskuksen tutkimuspalvelujen sivuilta.

Osaan aineistoista liittyy käyttörajoituksia, esim. tilastojen perusaineistot ovat luottamuksellisia 25 vuotta ja henkilötietojen osalta 100 vuotta tai 50 vuotta henkilön kuolemasta. Tällaisen aineiston käyttäminen edellyttää lupamenettelyä. Voit tilata haluamaasi aineistoa valmiiksi lukusaliin joko tulemalla Tilastokirjastoon, soittamalla tai sähköpostitse.

Tilastokeskus on siirtänyt mm. seuraavat aiemmin Tilastokeskuksessa olleet aineistot arkistolaitokseen: kuvernöörien kertomukset, teollisuustilastot, väkilukutaulut ja väestönmuutokset. Aineistoja voi tiedustella arkistolaitoksen tietopalvelusta

Päivitetty 11.5.2018