Kansantalous

Aihealueeseen kuuluvat kansantalouden tilinpitojärjestelmään perustuvat tilastot. Suomessa kansantalouden tilinpito laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti. Tilastot kattavat vuosi-, neljännesvuosi- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon.

Muita kansantalouden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tietoa aiheesta on myös kansantalouden tilinpidon teemasivuilla.

Tilastot

Alueellinen panos-tuotos
Alueellinen panos-tuotos sisältää alueelliset tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot.
Aluetilinpito
Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla.
Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Kotitaloustuotannon arvo
Palkaton kotityö – eli kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut, kuten siivous, ruoanlaitto, pyykinpesu ja lastenhoito – jää kansainvälisten sopimusten perusteella kansantalouden tilinpidon tuotantorajan ulkopuolelle, eli ei sisälly esimerkiksi bruttokansantuotteeseen.
Kulttuurin satelliittitilinpito
Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä.
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta.
Matkailutilinpito
Matkailun satelliittitilinpito (Tourism Satellite Account, TSA) on tilastojärjestelmä, jossa matkailun taloudellisia vaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti.
Neljännesvuositilinpito
Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla.
Panos-tuotos
Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja.
Rahoitustilinpito
Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia.
Sektoritilit neljännesvuosittain
Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa.
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla.
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla.
Tuottavuustutkimukset
Suomen talouskasvun keskeinen piirre, etenkin toisen maailmansodan jälkeen, on ollut tuottavuuden kasvun suuri merkitys.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2018, 3. vuosineljännes
  20.12.2018
 • Rahoitustilinpito 2018, 3. vuosineljännes
  21.12.2018
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, marraskuu
  15.1.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, marraskuu
  15.1.2019
 • Kansantalouden tilinpito 2017, tarkistetut tiedot
  31.1.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2018, joulukuu
  14.2.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, joulukuu
  15.2.2019
 • Neljännesvuositilinpito 2018, 4. vuosineljännes
  28.2.2019
 • Rahoitustilinpito 2016
  8.3.2019
 • Kansantalouden tilinpito 2018 (ennakko)
  15.3.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018, tammikuu ja 4. vuosineljännes
  15.3.2019
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2018, 4. vuosineljännes
  15.3.2019
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2018, 4. vuosineljännes
  15.3.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, tammikuu
  15.3.2019
 • Rahoitustilinpito 2018, 4. vuosineljännes
  28.3.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, helmikuu
  15.4.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, helmikuu
  16.4.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, maaliskuu
  15.5.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, maaliskuu
  15.5.2019
 • Neljännesvuositilinpito 2019, 1. vuosineljännes
  29.5.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, huhtikuu ja 1. vuosineljännes
  14.6.2019
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, 1. vuosineljännes
  14.6.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, huhtikuu
  14.6.2019
 • Kansantalouden tilinpito 2018
  20.6.2019
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 1. vuosineljännes
  20.6.2019
 • Rahoitustilinpito 2019, 1. vuosineljännes
  28.6.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, toukokuu
  15.7.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, toukokuu
  16.7.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, kesäkuu
  14.8.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, kesäkuu
  15.8.2019
 • Neljännesvuositilinpito 2019, 2. vuosineljännes
  30.8.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, heinäkuu ja 2. vuosineljännes
  13.9.2019
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, 2. vuosineljännes
  13.9.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, heinäkuu
  13.9.2019
 • Kansantalouden tilinpito 2018
  20.9.2019
 • Panos-tuotos 2015
  20.9.2019
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 2. vuosineljännes
  20.9.2019
 • Rahoitustilinpito 2018
  27.9.2019
 • Rahoitustilinpito 2019, 2. vuosineljännes
  27.9.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, elokuu
  15.10.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, elokuu
  15.10.2019
 • Kulttuurin satelliittitilinpito 2017
  16.10.2019
 • Kotitaloustuotannon arvo 2017
  7.11.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, syyskuu
  14.11.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, syyskuu
  15.11.2019
 • Aluetilinpito 2018
  27.11.2019
 • Neljännesvuositilinpito 2019, 3. vuosineljännes
  29.11.2019
 • Panos-tuotos 2016
  29.11.2019
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, lokakuu ja 3. vuosineljännes
  13.12.2019
 • Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, 3. vuosineljännes
  13.12.2019
 • Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, lokakuu
  13.12.2019
 • Rahoitustilinpito 2019, 3. vuosineljännes
  20.12.2019
 • Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 3. vuosineljännes
  20.12.2019

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>