Suomen virallinen tilasto

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palveluvienti kasvoi 13 prosenttia vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä
15.3.2018
Palveluvienti kasvoi 13 prosenttia vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palvelutuonti kasvoi 2 prosenttia. Viennin kasvua selittää erityisesti muihin liike-elämän palveluihin sisältyvä erä, tutkimus- ja kehittämispalvelut, sekä muualle luokittelemattomat henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut. Jälkimmäiseen erään kuuluu muun muassa tietokoneohjelmien jakeluun liittyvät lisenssit ja tavaramerkkien lisensiointimaksut. Tuonnin kasvua hillitsi rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tuonnin laskeminen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta.

Seuraava julkistus:
15.6.2018

Kuvaus: Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla. Tilasto kuvaa ulkomaankaupan kokonaisuutta ja muodostaa linkin Tullin julkaiseman IMTS-manuaalin (International Merchandise Trade Statistics) ja Tilastokeskuksen julkaiseman BPM-manuaalin (Balance of Payments Manual) mukaisen tavarakaupan välille. Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: tavarat, palvelut, tuonti, vienti, kansantalous, ulkomaankauppa, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tavaratuonti tilastoidaan jatkossa alkuperämaan mukaisena
15.3.2018
Aiemmin tavaratuonti on tilastoitu lähetysmaan mukaisesti, mutta jatkossa se tilastoidaan alkuperämaan mukaisena.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tpulk/index.html

Jaa