Suomen virallinen tilasto

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palveluiden viennin kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä
21.12.2017
Palveluvienti kasvoi 8 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palveluiden vientiä kasvattivat erityisesti televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, kuljetus sekä tuotannolliset palvelut. Palvelutuonti pysyi puolestaan vuoden 2016 tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta, joka on osa maksutasetta.

Seuraava julkistus:
15.3.2018

Kuvaus: Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla. Tilasto kuvaa ulkomaankaupan kokonaisuutta ja muodostaa linkin Tullin julkaiseman IMTS-manuaalin (International Merchandise Trade Statistics) ja Tilastokeskuksen julkaiseman BPM-manuaalin (Balance of Payments Manual) mukaisen tavarakaupan välille. Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: tavarat, palvelut, tuonti, vienti, kansantalous, ulkomaankauppa, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tehtaattoman tuotannon kirjaus ulkomaankaupassa muuttuu
14.3.2017
Kansantalouden tilinpidossa ja maksutaseessa muutetaan niin kutsutun tehtaattoman tuotannon ulkomaankauppakirjauksia tilastovuodesta 2014 lähtien.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tpulk/index.html

Jaa