Kulttuurin satelliittitilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kulttuurialojen työllisyys putosi selvästi ja alan osuus kulutuksesta pieneni edelleen vuonna 2014
21.10.2016
Kulttuurin rooli taloudessa laski edelleen hieman, ja sen osuus vuoden 2014 bruttokansantuotteesta oli 2,9 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 3,0 prosenttia. Laskeva suuntaus oli näkyvissä sekä tuotannossa, kulutuksessa että erityisesti työllisyydessä. Merkittävänä poikkeuksena oli peliala, joka kasvoi voimakkaasti myös vuonna 2014. Suurin osa pelialan toiminnasta jää varsinaisen kulttuurisatelliitin rajausten ulkopuolelle, mutta koko pelialasta on tehty tähän julkistukseen erilliset laskelmat.

Seuraava julkistus:
24.10.2017

Kuvaus: Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä. Kulttuurisatelliitin tuottamisesta ei ole vielä olemassa kansainvälisesti sovittua menetelmää, mutta Suomessa laadittu kulttuurisatelliitti noudattaa pitkälti samoja menetelmiä, jotka ovat käytössä matkailusatelliitissa, joka on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Kulttuurin satelliittitilinpitoa on laadittu eri maissa ja varsinainen menetelmä on pääsääntöisesti varsin samantyyppinen, mutta esimerkiksi toimialavalinnat poikkeavat maiden välillä, jolloin eri maiden tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Kulttuurin satelliittitilinpidosta käytetään myös nimeä kulttuurisatelliitti.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, kulttuuri, kulttuurin satelliittitilinpito.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Tilasto: Kulttuurin satelliittitilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-959X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klts/index.html

Jaa