Satelliträkenskaper för kultur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kulturbranschernas sysselsättnings- och förädlingsvärdeandel av samhällsekonomin år 2015 på samma nivå som året innan
24.10.2017
År 2015 var kulturens andel av ekonomin densamma som föregående år, dvs. 2,9 procent av bruttonationalprodukten. Under tidigare år har tendensen varit nedåtgående både i produktionen och särskilt inom sysselsättningen, men denna nedgång ser åtminstone tillsvidare ut att ha avstannat. Även om kulturens andel av ekonomin i övrigt är oförändrad ökade spelbranschen kraftigt också år 2015. Den största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför nuvarande avgränsningar för satelliträkenskaperna för kultur, men separata beräkningar av spelbranschen har gjorts för det här offentliggörandet.

Nästa offentliggörande:
17.10.2018

Beskrivning: Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har. Tillsvidare finns ingen internationellt etablerad metod för produktionen av satelliträkenskaper för kultur, men de räkenskaper som sammanställts i Finland följer i stor utsträckning samma metoder som används för satellitkontot för turism där utvecklingen skett genom internationellt samarbete. Satelliträkenskaper för kultur har sammanställts i flera länder och den egentliga metoden är i regel ganska likadan, men t.ex. valet av näringsgrenar avviker mellan olika länder. Därför är resultaten från olika länder inte direkt jämförbara. För satelliträkenskaperna för kultur används också namnet kultursatellit.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nationalräkenskaper, kultur, satelliträkenskaper för kultur.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/index_sv.html