Satelliträkenskaper för kultur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kulturbranschernas andel av samhällsekonomins sysselsättning fortsatte att sjunka, men andelen av förädlingsvärdet var svagt stigande år 2016
17.10.2018
År 2016 var kulturens andel av ekonomin något större än föregående år, dvs. 3,0 procent av bruttonationalprodukten (2,9 procent år 2015). Under tidigare år har tendensen varit nedåtgående både i produktionen och särskilt inom sysselsättningen. När det gäller produktionen ser riktningen ut att ha vänt, även om andelen kultur inom sysselsättningen fortsätter att minska. Spelbranschen ökade också år 2016, även om tillväxttakten ser ut att ha avtagit klart. Största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför nuvarande avgränsningar för satelliträkenskaperna för kultur, men separata beräkningar av spelbranschen har gjorts för det här offentliggörandet.

Nästa offentliggörande:
16.10.2019

Beskrivning: Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har. Tillsvidare finns ingen internationellt etablerad metod för produktionen av satelliträkenskaper för kultur, men de räkenskaper som sammanställts i Finland följer i stor utsträckning samma metoder som används för satellitkontot för turism där utvecklingen skett genom internationellt samarbete. Satelliträkenskaper för kultur har sammanställts i flera länder och den egentliga metoden är i regel ganska likadan, men t.ex. valet av näringsgrenar avviker mellan olika länder. Därför är resultaten från olika länder inte direkt jämförbara. För satelliträkenskaperna för kultur används också namnet kultursatellit.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: nationalräkenskaper, kultur, satelliträkenskaper för kultur.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/index_sv.html