Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Heikko satoennuste nostaa viljan tuottajahintoja
15.8.2018
Maatalouden tuottajahinnat nousivat 1,7 prosenttia vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Ilman turkistuotantoa nousu oli 3,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Heikko satoennuste alkaa näkyä viljojen tuottajahinnoissa, jotka nousivat 8,5 prosentilla. Rehuohra kallistui eniten, 16 prosenttia. Mahdollinen rehupula ja hintojen korotukset nostavat maidon ja lihantuotannon kustannuksia. Naudan ja sianlihan tuottajat voivat kompensoida kasvavia kustannuksia parempien tuottajahintojen turvin. Tuottaja saa nyt naudanlihasta 5,5 ja sianlihasta 2,5 prosenttia paremman hinnan kuin vuosi sitten. Hinnat ovat nousseet yhtäjaksoisesti vuoden 2016 lopusta. Siipikarjan hinta nousi niukasti ensimmäisen kerran sitten vuoden 2014 alun. Maitotilallisen tilanne näyttää tukalammalta, tuottajahinnat laskivat 4 prosenttia alkuvuodesta ja hinta palautui jotakuinkin vuodentakaiselle tasolleen. Turkisnahkojen hinnat laskivat 17 prosenttia haasteellisen markkinatilanteen ja heikentyneen Yhdysvaltain dollarin vuoksi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet perusajankohtaan verrattuna.

Seuraava julkistus:
15.11.2018

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100-–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html