Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalouden tuottajahinnat laskivat 3 prosenttia vuodentakaisesta
16.11.2015
Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 7 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat nousivat 1,6 prosenttia ja eläinten ja eläintuotteiden hinnat laskivat 5,8 prosenttia.

Seuraava julkistus:
15.2.2016

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2010=100–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksin tietosisältö supistuu
18.12.2014
Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.2.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html

Jaa