Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalouden tuottajahinnat nousivat 0,1 prosenttia vuodentakaisesta
15.2.2016
Tilastokeskuksen mukaan maatalouden tuottajahinnat pysyivät keskimäärin ennallaan vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 1,4 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat nousivat vuodessa 8,6 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hinnat laskivat 5,1 prosenttia.

Seuraava julkistus:
16.5.2016

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2010=100–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksin tietosisältö supistuu
18.12.2014
Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.5.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html

Jaa