Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Perunan tuottajahinta laski viidenneksen
15.2.2017
Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3,9 prosenttia vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Eniten hintojen laskuun vaikutti perunan, turkisnahkojen ja maidon halpeneminen. Tuottajan saama perunan hinta oli viidenneksen heikompi edellisvuoteen nähden, jolloin erittäin heikko satovuosi nosti perunan hintaa. Vaikka perunaa on varastossa normaalivuotta vähemmän, on hinta pysynyt alhaalla. Varastotasoon vaikuttaa myös viime syksyn heikohko sato, laatuongelmat ja perunan tuonnin vähentyminen.

Seuraava julkistus:
15.5.2017

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2010=100–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksin tietosisältö supistuu
18.12.2014
Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.5.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html

Jaa