Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Lihan ja maidon tuottajahintojen lasku jatkui
16.5.2016
Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 0,8 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Piristystä laskuvoittoiseen indeksiin toi kasvituotteiden tuottajahintojen 8,5 prosentin nousu. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen 6,7 prosentin lasku piti kuitenkin indeksin miinuksella. Sian- ja naudanlihan sekä broilerin tuottajahinnat jatkoivat yhtäjaksoista laskua jo neljättä vuotta. Maidosta saadun tuottajahinnan varovainen nousu vuoden 2015 toisella puoliskolla kääntyi jälleen hienoiseen laskuun. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat nousivat 1,7 prosenttia.

Seuraava julkistus:
15.8.2016

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2010=100–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksin tietosisältö supistuu
18.12.2014
Tilaston tietosisältö supistuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html

Jaa