Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maataloustuotteiden tuottajahintojen neljännes jälleen nousuvoittoinen
15.5.2018
Maatalouden tuottajahinnat nousivat 3,9 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Ohran hinta kiri peräti 15 prosenttia, muut viljat kuutisen prosenttia edellisvuodesta. Maidon tuottajahinta nousi viisi prosenttia, mutta ei näytä juurikaan toipuvan 2015 alun notkahduksesta. Lypsytilallisten kukkaron nyörit pysynevätkin supussa, koska taannoin ilmoitettiin uudesta tuottajahinnan laskusta. Naudan ja sianlihan tuottajat saattavat huokaista ainakin hetkeksi. Tämä oli jo kuudes perättäinen neljännes, jolloin tuottajahinnat nousivat. Sianlihan hinta on kivunnut vuoden 2015 alun tasolle ja naudan liha jonkin verran sen yli. Siipikarjan kasvattajien tilanne ei näytä yhtä valoisalta. Hinnat ovat laskeneet jokaisella neljänneksellä vuoden 2014 alusta lähtien. Tosin viimeisimmät pudotukset olivat hyvin pieniä. Turkisnahkojen hinnat laskivat noin kymmenyksen haasteellisen markkinatilanteen ja heikentyneen Yhdysvaltain dollarin vuoksi. Teollisuuskasveista etenkin rypsistä ja rapsista sekä sokerijuurikkaasta viljelijä sai huonomman hinnan edellisvuoteen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet perusajankohtaan verrattuna.

Seuraava julkistus:
15.8.2018

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100-–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html