Suomen virallinen tilasto

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vaihtotase ylijäämäinen ensimmäisellä neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui
14.6.2019
Vaihtotase oli ylijäämäinen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Maksutaseen mukaisen tavaraviennin arvo kasvoi 4 prosenttia ja palveluviennin arvo 7 prosenttia. Tavaroiden nettovienti kääntyi positiiviseksi. Tavarakaupan ohella ensitulon tili oli positiivinen. Ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta. 

Seuraava julkistus:
15.7.2019

Kuvaus: Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta. Maksutase kattaa liiketoimet, jotka tehdään kansantalouteen kuuluvien talousyksiköiden (kotimaassa asuvien) ja muuhun maailman kuuluvien talousyksiköiden (ulkomailla asuvien) kesken. Ulkomainen varallisuusasema kuvaa rahoitustaseen pääomavirroista syntyneitä ulkomaisia saamis- ja velkavarantoja. Tilaston laadinta perustuu Kansainvälisen valuuttarahaston suositukseen BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual).
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maksutase, vaihtotase, kauppatase, tavarat, palvelut, ensitulo, tulojen uudelleenjako, pääomansiirrot, pääomatase, rahoitustase, suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, arvopaperisijoitukset, arvopaperit, kauppaluotot, lainat, talletukset, johdannaiset, valuuttavaranto, ulkomainen varallisuusasema, globalisaatio.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilaston julkistus siirtyy
14.9.2018
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2018 -tilaston julkistus siirtyy.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/index.html