Kansantalouden tilinpidon uudistus ja julkaisuaikataulut 2019

Kansantalouden tilinpito uudistaa toimialakohtaista ja sektoripohjaista tietokokonaisuutta. Jatkossa ennakollisia vuositietoja julkistetaan neljännesvuositilastojen yhteydessä. Muutoksella varmistetaan kansantalouden tilinpidon eri osa-alueiden tietojen yhtenäisyys.

Uudistuksen taustalla ovat käyttäjien toiveet. Lisäksi maksutaseen tilastojen siirto Suomen Pankista Tilastokeskukselle vuonna 2014 loi tarpeen yhtenäistää kansantalouden ja maksutaseen julkaisuajankohtia sekä parantaa tilastojen välistä yhtenevyyttä.

Mikä muuttuu julkaisuajankohdissa?

Kansantalouden tilipidon julkaisuaikataulu muuttuu vuositietojen osalta, kun taas kuukausi- ja neljännesvuosijulkistusten ajankohdat pysyvät ennallaan. Vuositietojen tammikuun ja heinäkuun julkaisuajankohdista luovutaan.

Vuosijulkaisut ajoitetaan eurooppalaisen harmonisoidun revisiopolitiikan mukaisesti maalis-, kesä-, syys- ja joulukuihin, jolloin julkaistaan neljännesvuositietoja. Ennakollisia vuositietoja päivitetään joka neljänneksen yhteydessä.

Kansantalouden tilinpidon uudistetut julkaisuaikataulut ja tietojen tarkentuminen 2019

Mikä muuttuu tietosisällössä?

Kansantalouden tilinpidon ennakollisten vuositietojen tietosisältö on karkeammalla tasolla kuin aiemmin heinäkuussa julkaistussa tiedoissa. Laskennassa käytetään sekä neljännesvuosi- että vuosilähteitä. Tämä vaikuttaa muiden muassa toimialan, investointien, kulutuksen sekä palkat ja työllisyys osa-alueiden tarkkuustasoihin.

Kansantalouden painopistettä on siirretty neljännesvuositilinpitoon, jossa lähdepohjaa on pyritty parantamaan erityisesti investointien osalta. Neljännesvuositilinpidon arvonlisäyksen laskentamenetelmää on myös uudistettu käyttämällä aiempaa laajemmin Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksiä sekä palvelualojen liikevaihtokuvaajan volyymitietoja. Lisäksi neljännesvuositilinpidon tiedot on jaoteltu julkiseen ja yksityiseen talouteen aiempaa laajemmin.

Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmiin muutoksia

Vuosilähteitä on käytetty niillä osa-alueilla, joista ennakollisia vuositietoja on saatavilla. Vuosilähteitä on käytetty esimerkiksi julkisen sektorin ja yrityssektorin laskennassa, joiden osuus vaikuttaa merkittävästi arvonlisäykseen.

Mikä muuttuu StatFin-taulukoissa?

Kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukoissa on yhdenmukaistettu luokituksia helpottamaan eri taulukoiden tietojen yhdistelyä. Lisäksi taulukoiden nimiä on muutettu vastaamaan paremmin taulukoiden sisältöä.

Tilastokeskuksen verkkopalveluun on luotu käyttäjille Kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukoiden rakennemuutokset -sivu, josta voi testata uudistettujen taulukoiden sisältöä ja niiden sopivuutta omiin poimintoihin. Sivulle viedään taulukoita porrastetusti vuoden 2019 aikana. Sivulta voi myös tarkastaa, mitkä vanhoista taulukoista ovat yhdistetty. Muutos on merkittävin kansantalouden tilinpidon vuositaulukoissa, joita on entisen parinkymmenen taulukon sijaan kymmenen.

Lisätietoja:

Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Mirjami Rajala 029 551 2540, kansantalous@tilastokeskus.fi