Suomen virallinen tilasto

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Vaihtotase ylijäämäinen ensimmäisellä neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni
15.6.2018
Vaihtotase oli ylijäämäinen vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Maksutaseen mukainen tavaravienti kasvoi 5 prosenttia ja palveluvienti 2 prosenttia. Tavaroiden ja palveluiden nettovienti kääntyi lievästi alijäämäiseksi tuonnin kasvaessa vientiä nopeammin. Vaihtotaseen ylijäämää kasvatti sijoitustulojen ylijäämä. Ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta. 

Seuraava julkistus:
13.7.2018

Kuvaus: Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta. Maksutase kattaa liiketoimet, jotka tehdään kansantalouteen kuuluvien talousyksiköiden (kotimaassa asuvien) ja muuhun maailman kuuluvien talousyksiköiden (ulkomailla asuvien) kesken. Ulkomainen varallisuusasema kuvaa rahoitustaseen pääomavirroista syntyneitä ulkomaisia saamis- ja velkavarantoja. Tilaston laadinta perustuu Kansainvälisen valuuttarahaston suositukseen BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual).
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maksutase, vaihtotase, kauppatase, tavarat, palvelut, ensitulo, tulojen uudelleenjako, pääomansiirrot, pääomatase, rahoitustase, suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, arvopaperisijoitukset, arvopaperit, kauppaluotot, lainat, talletukset, johdannaiset, valuuttavaranto, ulkomainen varallisuusasema, globalisaatio.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maksutaseen ulkomaankauppa kansantalouden tilinpidon tasojen mukaiseksi
15.3.2018
Kansantalouden tilinpidon ja maksutaseen viennin ja tuonnin aikasarjat vuosilta 2006–2013 on yhtenäistetty ja tavaroiden ja palveluiden yhteenlasketun arvon aikasarja on nyt yhtenevä kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/

Jaa