Finlands officiella statistik

Betalningsbalans och utlandsställning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet, nettoställningen mot utlandet försvagades
18.9.2020
Bytesbalansen visade ett underskott under andra kvartalet 2020. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen minskade med 12 procent och värdet av importen av varor med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster minskade för sin del med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Kontot för primära inkomster började visa ett underskott. Nettoställningen mot utlandet försvagades. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Nästa offentliggörande:
13.10.2020

Beskrivning: Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden. Betalningsbalansen omfattar alla transaktioner som görs mellan ekonomiska enheter i en ekonomi (hemort i landet) och ekonomiska enheter i ett annat land (hemort utomlands). Utlandsställningen beskriver stocken av utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Framställningen av statistiken grundar sig på Internationella valutafondens rekommendation BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsbalans, bytesbalans, handelsbalans, varor, tjänster, primära inkomster, sekundära inkomster, kapitaltransfereringar, kapitalbalans, finansiell balans, direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, portföljinvesteringar, värdepapper, handelskrediter, lån, inlåning, finansiella derivat, valutareserv, utlandsställning, globalisering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning flyttas fram
14.9.2018
Offentliggörandet av statistiken över betalningsbalans och utlandsställning 2018 flyttas fram.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/index_sv.html