Suomen virallinen tilasto

Rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien nettorahoitusvarat 147,3 miljardia vuoden 2017 lopussa
28.3.2018
Kotitalouksilla oli rahoitusvaroja kuten talletuksia, osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia vuoden 2017 lopussa 307,9 miljardin euron arvosta ja velkaa 160,6 miljardia. Kun rahoitusvaroista vähennetään velat, saadaan kotitalouksien nettorahoitusvaroiksi vuoden lopussa 147,3 miljardia euroa. Nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden aikana 6,7 miljardia euroa eli 4,8 prosenttia, sillä rahoitusvarat lisääntyivät 13,1 miljardia euroa mutta velkojen kasvu jäi 6,4 miljardiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Seuraava julkistus:
28.6.2018

Kuvaus: Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia. Rahoitustaseet ovat tilastointijakson lopun rahoitussaamisten ja velkojen kantoja. Rahoitustaloustoimet puolestaan ovat tilastointijakson aikana tehtyjä taloustoimia, jotka vaikuttavat rahoitustaseisiin. Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää. Rahoitustilinpitotilaston yhteydessä julkaistaan tietoa myös niin sanotuista reaalivaroista. Reaalivaroihin kuuluvat valmistetut varat kuten esimerkiksi rakennukset ja varastot sekä valmistamattomat varat kuten esimerkiksi maa. Sektorin kokonaisvarat saadaan laskemalla yhteen rahoitus- ja reaalivarat.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, rahoitustase, rahoitustilinpito, sektorit, sijoitustoiminta, varallisuus, velat, velkaantumisaste.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Rahoitustilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä
1.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/index.html

Jaa