Suomen virallinen tilasto

Palkkasummakuvaajat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
13.9.2019
Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli vuoden toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Kesäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuosi sitten huhti-kesäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia. Julkisen sektorin osalta ei julkaista helmi-kesäkuun tietoja aineiston puutteellisen kertymisen vuoksi, joten sen vaikutus on poistettu koko talouden palkkasummien kehityksestä helmi-kesäkuun osalta.

Seuraava julkistus:
Tästä tilastosta ei enää vuonna 2019 ilmesty suomenkielisiä tilastojulkistuksia.

Kuvaus: Palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat palkkasumman kehitystä kuukausittain eri toimialoilla. Palkkasumma tarkoittaa yritysten maksamien bruttomääräisten palkkojen summaa. Palkkasummaindeksit eivät sisällä työsuhdeoptioita, mutta bonuspalkat ja muut kertaluontoiset palkkiot sisältyvät indeksiin. Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen palkkatieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten vaikutus, yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden palkkasummaindeksiä. Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: indeksit, julkinen sektori, palkat, suhdannevaihtelut, toimialat, yksityinen sektori, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tammikuun 2019 tiedot julkaistaan käyttäen uutta lähdeaineistoa
11.6.2019
Tilastokeskus julkaisee kesäkuussa 2019 palkkasummakuvaajat koskien tammikuun 2019 tietoja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/index.html