Suomen virallinen tilasto

Sektoritilit neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien säästämis- ja investointiasteet kasvussa
22.6.2016
Kotitaloussektorin säästämisaste kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulojen kasvaessa kulutusta nopeammin. Kotitalouksien investointiaste jatkoi myös kasvusuunnassa. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi vuoden takaiseen nähden. Yrityssektorin voittoaste kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta investointiaste laski hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Seuraava julkistus:
23.9.2016

Kuvaus: Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa. Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin institutionaalisen sektorin reaali- ja rahoitustileistä. Reaalitileillä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidossa tilejä, joilla kuvataan tavaroiden ja palveluiden reaalisen tuotantotoiminnan arvoa sekä tämän toiminnan synnyttämiä tulovirtoja ja niiden kulkua taloudessa. Rahoitustilinpidolla puolestaan viitataan tileihin, joilla kuvataan rahoitusvarojen ja -velkojen varantoja ja muutoksia. Reaali- ja rahoitustilit ovat kytköksissä toisiinsa, koska reaalipuolen tuloista ja menoista muodostuva ali- tai ylijäämä näkyy tilijärjestelmän rahoituspuolella varojen tai velkojen lisäyksenä/vähennyksenä. Tämä tilasto keskittyy sektoritilien reaalipuoleen. Se kuvaa kunkin sektorin tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen jakoa, tulojen käyttöä ja näiden taloustoimien lopputuloksena syntyvää nettoluotonantoa eli sektorin rahoitusaseman muutosta. Rahoitustilinpito tilastoi sektoritilien rahoituspuolen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, sektorit, sektoritilit, tulot, menot, julkinen talous, nettoluotonanto, käytettävis-sä oleva tulo, kotitaloudet, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi kausitasoitusohjelma käyttöön
22.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.8.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/index.html

Jaa