Suomen virallinen tilasto

Sektoritilit neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä
16.3.2016
Kotitaloussektorin säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä. Säästämisaste kuitenkin hieman koheni verrattuna kolmanteen neljännekseen. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi vuoden takaiseen nähden. Yrityssektorin voittoaste heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta investointiaste kasvoi selvästi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Seuraava julkistus:
22.6.2016

Kuvaus: Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa. Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin institutionaalisen sektorin reaali- ja rahoitustileistä. Reaalitileillä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidossa tilejä, joilla kuvataan tavaroiden ja palveluiden reaalisen tuotantotoiminnan arvoa sekä tämän toiminnan synnyttämiä tulovirtoja ja niiden kulkua taloudessa. Rahoitustilinpidolla puolestaan viitataan tileihin, joilla kuvataan rahoitusvarojen ja -velkojen varantoja ja muutoksia. Reaali- ja rahoitustilit ovat kytköksissä toisiinsa, koska reaalipuolen tuloista ja menoista muodostuva ali- tai ylijäämä näkyy tilijärjestelmän rahoituspuolella varojen tai velkojen lisäyksenä/vähennyksenä. Tämä tilasto keskittyy sektoritilien reaalipuoleen. Se kuvaa kunkin sektorin tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen jakoa, tulojen käyttöä ja näiden taloustoimien lopputuloksena syntyvää nettoluotonantoa eli sektorin rahoitusaseman muutosta. Rahoitustilinpito tilastoi sektoritilien rahoituspuolen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, sektorit, sektoritilit, tulot, menot, julkinen talous, nettoluotonanto, käytettävis-sä oleva tulo, kotitaloudet, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Sektoritilien julkaisu neljännesvuosittain alkaa lokakuussa
10.9.2012
Tilastokeskus alkaa julkaista kansantalouden tilinpidon kokonaisuuteen kuuluvia sektoritilejä neljännesvuosittain.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/index.html

Jaa