Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,5 miljardia euroa loka-joulukuussa
16.3.2016
Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä 0,6 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat vastaavasti 0,1 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) parani 0,5 miljardilla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot kasvoivat 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 4,4 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista..

Seuraava julkistus:
22.6.2016

Kuvaus: Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain. Tilasto on kansantaloudentilinpidon mukainen johdettu tilasto eli sektorikohtaisista perustilastoista on johdettu kansantaloudentilinpidon mukainen tilasto. Tilasto on luotu julkisyhteisöjen suhdanneseurannan kehittämiseksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sekä EKP:n edellyttämää julkisen sektorin talouden ajantasaista ja luotettavaa seurantaa varten.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvamaksut, sosiaaliturvarahastot, tulot, valtiontalous, verotulot, verotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Menetelmä- ja aikasarjauudistus kansantalouden tilinpidossa
11.7.2014
Kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmä uudistuu 11.7.2014.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/index.html

Jaa