Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,9 miljardia euroa tammi-maaliskuussa
22.6.2016
Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot pienenivät vastaavasti 0,1 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) parani 0,9 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 0,7 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Seuraava julkistus:
23.9.2016

Kuvaus: Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain. Tilasto on kansantaloudentilinpidon mukainen johdettu tilasto eli sektorikohtaisista perustilastoista on johdettu kansantaloudentilinpidon mukainen tilasto. Tilasto on luotu julkisyhteisöjen suhdanneseurannan kehittämiseksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sekä EKP:n edellyttämää julkisen sektorin talouden ajantasaista ja luotettavaa seurantaa varten.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvamaksut, sosiaaliturvarahastot, tulot, valtiontalous, verotulot, verotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi kausitasoitusohjelmisto käyttöön
22.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.8.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/index.html

Jaa