Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen vuoden 2016 alijäämä tarkentui kuudella miljoonalla eurolla
23.10.2017
Julkisyhteisöjen vuoden 2016 alijäämä pieneni kuudella miljoonalla eurolla Eurostatin tarkastuskierroksen aikana verrattuna syyskuun lopussa julkaistuun lukuun. Julkisyhteisöjen vuoden 2016 alijäämä on tarkentuneen tiedon mukaan 3 769 miljoonaa euroa (oli 3 775 miljoonaa euroa) ja 1,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (oli 1,8 prosenttia). Tarkentuminen kohdistui valtionhallintoon. Julkisyhteisöjen velka ei muuttunut tarkastuskierroksen aikana. Julkisyhteisöjen velka oli 63,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoden 2016 lopussa.

Seuraava julkistus:
29.3.2018

Kuvaus: Tilasto sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta. EU:n jäsenmaat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP-alijäämä- ja velkatiedot, joita käytetään EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä arvioitaessa jäsenmaiden julkisen talouden tilaa. Raportointi on osa niin kutsuttua liiallisten alijäämien menettelyä (=Excessive Deficit Procedure, EDP). Alijäämäraportointi perustuu EU:n kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010 ja erilliseen EU:n asetukseen. Eri maiden toimittamat tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkinen velka, julkisyhteisöt, kunnallistalous, sosiaaliturvarahastot, valtionvelka, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilastokeskus on julkaissut uusia sektoriluokituspäätöksiä
29.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/index.html

Jaa