Suomen virallinen tilasto

Ulkomaiset suorat sijoitukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille vähenivät vuonna 2015
27.10.2016
Suomesta ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten arvo vuoden 2015 lopussa oli 85,4 mrd. euroa, mistä oman pääoman sijoitusten osuus oli 97,7 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -12,3 mrd. euroa. Sijoituskannan arvo laski 10,7 mrd. euroa vuoden 2015 aikana.

Seuraava julkistus:
16.11.2017

Kuvaus: Suorat sijoitukset Suomeen kuvaa sitä pääomaa, jonka ulkomainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut Suomessa sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Suorat sijoitukset ulkomaille vastaavasti kuvaa sitä pääomaa, jonka suomalainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut ulkomailla sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön. Tilaston laatiminen perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (184/2005), jossa säädetään maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista tilastoista. Tilaston tietojen avulla voidaan arvioida talouden globaalistumisen astetta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, maksutase, globalisaatio, konsernit, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset suorat sijoitukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3498. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssij/index.html

Jaa