Koulutus

Aihealueen tilastot kuvaavat koko koululaitosta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Sisältää mm. tutkintorekisterin ja oppilasvirtatilastot.

Muita koulutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Aikuiskoulutukseen osallistuminen
Aikuiskoulutustutkimus on laaja haastattelututkimus aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta ja oppimisesta.
Ainevalinnat
Ainevalintatilastot sisältävät tietoja peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnoista.
Ammatillinen koulutus
Tilastokeskus tuottaa ammatillisen koulutuksen tilaston vuosittain.
Ammattikorkeakoulukoulutus
Ammattikorkeakoulutilasto sisältää tietoja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnoista.
CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus
Yritysten henkilöstökoulutustutkimus tehtiin ensimmäisen kerran (CVTS1) vuonna 1994 vuotta 1993 koskien.
Erityisopetus
Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta.
Esi- ja peruskouluopetus
Peruskoulutilasto sisältää koulukohtaisia oppilasmäärätietoja peruskouluista, peruskouluasteen erityiskouluista sekä perus- ja lukioasteen kouluista.
Koulutukseen hakeutuminen
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja pääsyä sekä peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin heti tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoitetiedot sekä koulun kokoa kuvaavana tietona kokonaisopiskelijamäärä 20.
Koulutuksen keskeyttäminen
Tilastokeskus on laatinut keskeyttämistilaston perusasteen jälkeisestä koulutuksesta henkilöpohjaisten opiskelija- ja tutkintoaineistojen perusteella lukuvuodesta 2000-2001 alkaen.
Koulutuksen talous
Koulutuksen taloustilasto sisältää koko koulutusjärjestelmän talous ja kustannustietoja.
Lukiokoulutus
Lukiokoulutuksen tilastot sisältävät tietoja lukiokoulutusta antavista oppilaitoksista: lukioista, perus- ja lukioasteen kouluista ja kansanopistoista.
Opintojen kulku
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon suorittamiseen asti.
Opiskelijoiden työssäkäynti
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoiden työssäkäyntiä opiskelun aikana.
Oppilaitosten aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustilasto sisältää tiedot yleissivistävien oppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja kesäyliopistojen järjestämästä aikuiskoulutuksesta.
Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot
Tilastokeskus laatii perusasteen jälkeisestä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta tilastoa, josta saadaan kokonaiskuva tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista.
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tilastossa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, sijoittumista jatko-opintoihin sekä alueellista sijoittumista tietyn ajan kuluttua valmistumisesta.
Väestön koulutusrakenne
Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja.
Yliopistokoulutus
Yliopistokoulutuksen tilasto sisältää tietoja yliopistojen tutkintoon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnoista.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

  • Ainevalinnat 2018
    18.12.2019

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>