Suomen virallinen tilasto

Koulutukseen hakeutuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle
28.9.2016
Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia jatkoi välittömästi tutkintotavoitteista opiskelua. Yliopistokoulutuksessa jatkoi 16 prosenttia, ammattikorkeakoulukoulutuksessa 11 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 5 prosenttia. Ylioppilaaksitulovuonna jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus kasvoi edellisestä vuodesta prosenttiyksikön, kymmenessä vuodessa se on kasvanut 58 prosentista 68 prosenttiin.

Seuraava julkistus:
13.12.2017

Kuvaus: Tilasto kuvaa perusasteen jälkeiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja pääsyä sekä peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin heti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tilastossa on tietoja koulutukseen hakeneiden ja uusien opiskelijoiden määristä, hakeneiden ja uusien opiskelijoiden aikaisemmasta koulutuksesta ja yhtä aikaa eri koulutussektoreille hakeneista. Tilastotietoja on tuotettu 1990-luvulta lähtien vuosittain. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: jatko-opiskelu, koulutus, opiskelijat, oppilaitokset, yhteishaku.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khak/index.html

Jaa