Tulot ja kulutus

Aihealue sisältää tilastot kotitalouksien ja tulonsaajien tuloista ja varallisuudesta, niiden määrästä, jakautumisesta ja rakenteesta sekä kotitalouksien kulutusmenoista ja niiden rakenteesta, kestokulutustavaroiden omistuksesta ja palveluiden käytöstä.

Tilastot

Kotitalouksien kulutus
Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista.
Kotitalouksien varallisuus
Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken.
Kuluttajabarometri
Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat ja aikomukset.
Tulonjakotilasto
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken.
Tulonjaon kokonaistilasto
Tulonjaon kokonaistilasto kuvaa henkilöiden ja asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista painopisteenä alueelliset tulotiedot ja pitkittäistarkastelut (useamman kuin yhden vuoden tulotietoihin perustuvat tarkastelut).
Velkaantumistilasto
Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja.
Veronalaiset tulot
Veronalaiset tulot (aiemmin Tulo- ja varallisuustilasto) kuvaa yksityisten henkilöiden veronalaisia tuloja, vähennyksiä, velkoja ja verotusta.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Kuluttajabarometri 2017, huhtikuu
  27.4.2017
 • Tulonjakotilasto 2015
  26.5.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, toukokuu
  29.5.2017
 • Velkaantumistilasto 2016
  22.6.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, kesäkuu
  27.6.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, heinäkuu
  27.7.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, elokuu
  28.8.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, syyskuu
  27.9.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, lokakuu
  27.10.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, marraskuu
  27.11.2017
 • Veronalaiset tulot 2016
  19.12.2017
 • Tulonjaon kokonaistilasto 2016, tuloerot
  20.12.2017
 • Tulonjaon kokonaistilasto 2016, tulokehitys alueittain
  20.12.2017
 • Tulonjakotilasto 2016, pienituloisuus (ennakko)
  21.12.2017
 • Kuluttajabarometri 2017, joulukuu
  27.12.2017
 • Kotitalouksien kulutus 2016
  28.12.2017

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa