Suomen virallinen tilasto

Kotitalouksien varallisuus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Velkaantuminen kasvatti hieman varallisuuseroja
21.12.2011
Kotitalouksilla oli bruttovarallisuutta vuonna 2009 keskimäärin 192 000 euroa ja nettovarallisuutta 157 000 euroa kotitaloutta kohden. Bruttovarallisuus oli reaaliarvoltaan viidenneksen (21 %) suurempi kuin edellisenä tutkimusvuonna 2004. Nettovarallisuus on samalla ajanjaksolla kasvanut 14 prosenttia. Velkaantumiskehitys on kasvattanut brutto- ja nettovarallisuuden eroa viime vuosina. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tuoreimmasta kotitalouksien varallisuustutkimuksesta.

Seuraava julkistus:
1.4.2015

Kuvaus: Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken. Erilaisten varallisuusmuotojen lisäksi tutkimuksessa on tietoja myös muista kotitalouksien taloudelliseen asemaan vaikuttavista asioista, kuten tuloista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvopaperit, kotitaloudet, perinnöt, sijoitustoiminta, sosioekonominen asema, säästäminen, tulot, varallisuus, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vtutk/index.html

Jaa