Suomen virallinen tilasto

Tulonjakotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Pienituloisia oli 690 000 vuonna 2013
19.12.2014
Suomessa oli 690 000 pienituloista henkilöä vuonna 2013, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Pienituloisten osuus koko väestöstä oli 12,9 prosenttia. Pienituloisten määrä ja osuus väestöstä kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna, mutta olivat jonkin verran pienempiä kuin vuosina 2008 - 2011.

Seuraava julkistus:
20.3.2015

Kuvaus: Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken. Tilastossa kuvataan käytettävissä olevien tulojen määrää ja muodostumista eri tulolähteistä, verotus ja tulonsiirrot huomioiden. Tuloja ja niiden jakautumista tarkastellaan muun muassa tulotason, sosioekonomisen ryhmän, elinvaiheen ja asuinalueen mukaisissa ryhmissä. Tilastossa kuvataan myös kotitalouksien jäsenten palkka- ja yrittäjätuloja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asuntotulo, bruttotulot, ekvivalentit tulot, elinolot, gini-kerroin, korot, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, laskennallinen asuntotulo, maksetut tulonsiirrot, myyntivoitot, omaisuustulot, osingot, palkkatulot, pienituloiset, pitkittynyt pienituloisuus, rahatulot, reaalinen tulo, saadut tulonsiirrot, sosioekonominen asema, subjektiivinen toimeentulo, suurituloiset, toimeentulo, tuloerot, tulonjako, tulonsiirrot, tulot, tuotannontekijätulot, veronalaiset tulot, verotus, yrittäjätulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tulonjakotilaston perusjulkaisuissa käytettävä tulokäsite muuttuu
20.3.2013
Tulonjakotilasto siirtyy tilastovuodesta 2011 alkaen käyttämään perusjulkistamisessaan pääkäsitteenä kotitalouksien käytettävissä olevia rahatuloja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tjt/index.html

Jaa