Suomen virallinen tilasto

Tulonjakotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Pienituloisuus koettelee etenkin nuoria aikuisia
20.3.2015
Nuorten aikuisten pienituloisuus on muita ikäryhmiä yleisempää ja syvempää, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. 18 - 24-vuotiaat ovat muita ikäryhmiä useammin kaikkein pienituloisimpia ja heidän tulonsa ovat muita etäämpänä pienituloisuusrajasta. Enemmistö pienituloisista vanhuuseläkeikäisistä on aivan pienituloisuusrajan tuntumassa ja heidän tulonsa suuremmat kuin muiden ikäryhmien pienituloisilla.

Seuraava julkistus:
2.4.2015

Kuvaus: Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken. Tilastossa kuvataan käytettävissä olevien tulojen määrää ja muodostumista eri tulolähteistä, verotus ja tulonsiirrot huomioiden. Tuloja ja niiden jakautumista tarkastellaan muun muassa tulotason, sosioekonomisen ryhmän, elinvaiheen ja asuinalueen mukaisissa ryhmissä. Tilastossa kuvataan myös kotitalouksien jäsenten palkka- ja yrittäjätuloja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asuntotulo, bruttotulot, ekvivalentit tulot, elinolot, gini-kerroin, korot, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, laskennallinen asuntotulo, maksetut tulonsiirrot, myyntivoitot, omaisuustulot, osingot, palkkatulot, pienituloiset, pitkittynyt pienituloisuus, rahatulot, reaalinen tulo, saadut tulonsiirrot, sosioekonominen asema, subjektiivinen toimeentulo, suurituloiset, toimeentulo, tuloerot, tulonjako, tulonsiirrot, tulot, tuotannontekijätulot, veronalaiset tulot, verotus, yrittäjätulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tulonjakotilaston perusjulkaisuissa käytettävä tulokäsite muuttuu
20.3.2013
Tulonjakotilasto siirtyy tilastovuodesta 2011 alkaen käyttämään perusjulkistamisessaan pääkäsitteenä kotitalouksien käytettävissä olevia rahatuloja.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2015].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tjt/index.html

Jaa