Palkat ja työvoimakustannukset

Sisältää tilastot palkansaajien ansiotaso- ja lukumäärätiedoista sekä työvoimakustannuksista ja niiden rakenteesta, mm. palkkarakennetutkimus, ansiotasoindeksi ja työvoimakustannusindeksi.

Tilastot

Ansiotasoindeksi
Palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi, joka sisältää tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät.
Kuntasektorin palkat
Kuntasektorin palkat kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Palkkarakenne
Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Palkkasummakuvaajat
Palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat palkkasumman kehitystä kuukausittain eri toimialoilla.
Työvoimakustannusindeksi
Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten työvoimakustannusten neljännesvuosittaista muutosta.
Työvoimakustannustutkimus
Työvoimakustannustutkimus kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina.
Valtion kuukausipalkat
Valtion kuukausipalkat kuvaa valtion budjettitalouden piirissä olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Yksityisen sektorin kuukausipalkat kuvaa yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoa ammatin, ammattiryhmän koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan.
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Kuntasektorin palkat 2016
  4.5.2017
 • Valtion kuukausipalkat 2016
  4.5.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, maaliskuu
  12.5.2017
 • Ansiotasoindeksi 2017, 1. vuosineljännes
  30.5.2017
 • Työvoimakustannusindeksi 2017, 1. vuosineljännes
  9.6.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, huhtikuu
  12.6.2017
 • Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2016
  29.6.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, toukokuu
  11.7.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, kesäkuu
  11.8.2017
 • Yksityisen sektorin tuntipalkat 2016
  16.8.2017
 • Ansiotasoindeksi 2017, 2. vuosineljännes
  30.8.2017
 • Työvoimakustannusindeksi 2017, 2. vuosineljännes
  8.9.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, heinäkuu
  12.9.2017
 • Palkkarakenne 2016 (ennakko)
  21.9.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, elokuu
  11.10.2017
 • Ansiotasoindeksi 2017, 3. vuosineljännes
  12.10.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, syyskuu
  13.11.2017
 • Työvoimakustannusindeksi 2017, 3. vuosineljännes
  8.12.2017
 • Palkkasummakuvaajat 2017, lokakuu
  11.12.2017

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa