Palkat ja työvoimakustannukset

Sisältää tilastot palkansaajien ansiotaso- ja lukumäärätiedoista sekä työvoimakustannuksista ja niiden rakenteesta, mm. palkkarakennetutkimus, ansiotasoindeksi ja työvoimakustannusindeksi.

Tilastot

Ansiotasoindeksi
Palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi, joka sisältää tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät.
Kuntasektorin palkat
Kuntasektorin palkat kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Palkkarakenne
Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Palkkasummakuvaajat
Palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat palkkasumman kehitystä kuukausittain eri toimialoilla.
Työvoimakustannusindeksi
Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten työvoimakustannusten neljännesvuosittaista muutosta.
Työvoimakustannustutkimus
Työvoimakustannustutkimus kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina.
Valtion kuukausipalkat
Valtion kuukausipalkat kuvaa valtion budjettitalouden piirissä olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Yksityisen sektorin kuukausipalkat kuvaa yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoa ammatin, ammattiryhmän koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan.
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Palkkarakenne 2013
  8.4.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, helmikuu
  13.4.2015
 • Kuntasektorin palkat 2014
  7.5.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, maaliskuu
  12.5.2015
 • Valtion kuukausipalkat 2014
  21.5.2015
 • Ansiotasoindeksi 2015, 1. vuosineljännes
  28.5.2015
 • Työvoimakustannusindeksi 2015, 1. vuosineljännes
  9.6.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, huhtikuu
  10.6.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, toukokuu
  10.7.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, kesäkuu
  11.8.2015
 • Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2014
  20.8.2015
 • Ansiotasoindeksi 2015, 2. vuosineljännes
  27.8.2015
 • Työvoimakustannusindeksi 2015, 2. vuosineljännes
  8.9.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, heinäkuu
  10.9.2015
 • Yksityisen sektorin tuntipalkat 2014
  17.9.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, elokuu
  12.10.2015
 • Palkkarakenne 2014 (ennakko)
  14.10.2015
 • Ansiotasoindeksi 2015, 3. vuosineljännes
  15.10.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, syyskuu
  11.11.2015
 • Työvoimakustannusindeksi 2015, 3. vuosineljännes
  9.12.2015
 • Palkkasummakuvaajat 2015, lokakuu
  11.12.2015

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>

Jaa