Suomen virallinen tilasto

Ulosottoasiat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014
8.4.2015
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden määrä velallista kohden on vähentynyt verrattuna vuoteen 2013. Vuonna 2014 velallisilla oli ulosottovelkaa yhteensä 4 miljardia euroa, noin neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Perinnässä olevia asioita oli puolestaan yli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Seuraava julkistus:
8.4.2016

Kuvaus: Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista. Ulosottoasioilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana ulosottopiireissä vireillä olleita tai päättyneitä ulosottoasioita. Ulosottoasia luokitellaan avoimeksi tai päättyneeksi sen mukaan jatkuuko asian vireilläolo vielä kalenterivuoden päätyttyä. Ulosottoasian hakijana voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Ulosottovelallinen voi niin ikään olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ulosotto, ulosottovelallinen, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulosottoasiat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1514. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.2.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/uloa/index.html

Jaa