Finlands officiella statistik

Utsökningsärenden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
246 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2017
6.4.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2017 på samma nivå som året innan. Den totala summan av utsökningsskulden var 8 procent större än under motsvarande period år 2016. I slutet av år 2017 var antalet utsökningsgäldenärer totalt ungefär 246 000 och deras utsökningsskuld var sammanlagt 4,5 miljarder euro. Under hela år 2017 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 559 000 och av dem upphörde 313 000 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2017.

Nästa offentliggörande:
10.4.2019

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena. Med utsökningsärenden avses de utsökningsärenden som varit anhängiga eller som upphört i utsökningsdistrikten under kalenderåret. Ett utsökningsärende klassificeras som oavslutat eller avslutat beroende på om ärendet fortfarande är anhängigt efter kalenderårets utgång. Den sökande i ett utsökningsärende kan var en fysisk eller en juridisk person. Utsökningsgäldenären kan likaså vara en fysisk eller en juridisk person.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skulder, utsökning, utsökningsgäldenär.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/index_sv.html