Finlands officiella statistik

Utsökningsärenden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
244 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2016
7.4.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2016 nästan 7 procent fler och den totala summan av utsökningsskulden omkring 3 procent större än under motsvarande period år 2015. I slutet av år 2016 var antalet utsökningsgäldenärer totalt nästan 244 000 och deras utsökningsskuld var sammanlagt 4,2 miljarder euro. Under hela år 2016 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 551 000 och av dem upphörde 307 000 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2016.

Nästa offentliggörande:
6.4.2018

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena. Med utsökningsärenden avses de utsökningsärenden som varit anhängiga eller som upphört i utsökningsdistrikten under kalenderåret. Ett utsökningsärende klassificeras som oavslutat eller avslutat beroende på om ärendet fortfarande är anhängigt efter kalenderårets utgång. Den sökande i ett utsökningsärende kan var en fysisk eller en juridisk person. Utsökningsgäldenären kan likaså vara en fysisk eller en juridisk person.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skulder, utsökning, utsökningsgäldenär.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/index_sv.html

Dela