Öppen data

Statistikcentralen tillhandahåller öppen statistikdata för beslutsfattande och forskning. Öppen statistikdata finns tillgänglig om olika ämnesområden om hela Finland, efter kommun, postnummerområde eller kartruta. Det finns även internationella statistikuppgifter, t.ex. Eurostats viktigaste tabeller.

Statistikcentralen använder CC BY 4.0 -licensen som användningstillstånd för öppen data. Datan är fri att använda på alla möjliga sätt förutsatt att källan nämns.

Öppna gränssnitt

Öppna databasmaterial

Du kan söka statistikuppgifter i de avgiftsfria databaserna via PX-Web API-gränssnittet i följande format: XLSX, XML, JSON, JSON-stat, CSV osv. På sidan Öppna databasmaterial hittar du samlad basinformation om Statistikcentralens öppna databasmaterial samt anvisningar för och länkar till API-gränssnitten. Mer information om gränssnittet finns i PxWebApi-anvisningen (pdf).

Geodatamaterial

Du kan ta i bruk öppna geodatamaterial från gränssnittstjänsten för visning (WMS) eller överföring (WFS). Statistikcentralens öppna geodatamaterial är en del av den nationella geodatainfrastrukturen och de har också publicerats i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna.

Klassificeringar

På sidan Mer information om klassifikationer och öppna klassifikation api finns klassificeringar som Statistikcentralen publicerat inkl. metadata.

Övrig öppen data

Du kan ladda ned undervisningsmaterial som lämpar sig för alla stadier för undervisning av statistiska metoder.

Du kan överföra uppgifterna i publiceringskalendern till din egen webbapplikation i JSON-format.

Du kan använda SISU-modellkoden som kan laddas ned från nätet för exempelberäkningar.

Verktyg för öppen data

Github-miljön har verktyg med öppen källkod för överföring av tabeller från Statistikcentralens databaser samt för programmässig läsning och hantering av tabellerna.

Statistikcentralens öppna data i andra tjänster

Statistikcentralens öppna data finns också på avoindata.fi och i tjänsten Helsinki Region Infoshare.