Öppen data och gränssnitt

Statistikcentralen skapar färdiga gränssnitt för användare av öppen data. Arbetet med att bygga gränssnitt som inletts med databasen StatFin utvidgas i framtiden till att omfatta även andra informationshelheter.

Då uppgifterna används, ska de allmänna användarvillkoren iakttas.

Öppen data – databasen StatFin

 

Datainnehållet i statistikdatabasen StatFin delades upp i två olika databaser 5.10.2017. Se ändrade filnamn i före-efter-nyckeltabellen (xlsx). Läs mer i nyheten.

 

Öppen data – Eurostats statistik

Publiceringskalendern i JSON-format

Med hjälp av filöverföringsformatet JSON kan du föra över uppgifterna i Statistikcentralens publiceringskalender till din egen webbapplikation.

Servicegränssnitt för geografisk information

Utnyttjande av öppen data

För nedladdning av tabellfiler för eget bruk samt för utnyttjande vid programvaruutveckling och statistisk beräkning tillhandahålls Statistikcentralens Github-miljö: https://github.com/statfi/opendata.

Github har bibliotek med öppen källkod för överföring av tabeller från Statistikcentralens databaser samt för programmässig läsning och hantering av tabellerna. Via hanteringsbiblioteket kan man göra statistiska beräkningar och statistisk grafik samt överföra materialet vidare till Excel-, CSV-, SQL- och R-format

Statistikcentralen medarrangör av tävlingen Apps4Finland

I 2014 års Apps4Finland-tävling försöker man få fram de bästa innovationerna som utnyttjar finska öppna data. Statistikcentralen deltar i tävlingen i egenskap av medarrangör för tredje gången.

Apps4Finland-tävling

Senast uppdaterad 12.1.2018