Geodatamaterial

Statistikcentralens öppna geodatamaterial är en del av den nationella geodatainfrastrukturen och de har också publicerats i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna. Som en del av infrastrukturen är materialen och tjänsterna interoperabla med annat material som ingår i infrastrukturen för geografisk information. De standarder som definierar tjänsterna och en del av materialen finns i följande förordningar:

På den här sidan finns samlat Statistikcentralens geodatamaterial, vilket kan användas som gränssnittstjänst (WMS/WFS). Gränssnittstjänsten är en teknisk anslutning som gör det möjligt för dig att kontakta Statistikcentralens kartserver och hämta material du behöver. Användningen av gränssnittstjänsterna förutsätter att du har ett GIS-program eller en applikation som du programmerat själv som skickar en begäran till servern. Du kan läsa materialet eller överföra det till din egen applikation genom att använda gränssnittsadresserna i följande tabell.

Direkt nedladdning från gränssnittet med hjälp av en begäran är ett annat sätt att använda materialet. I begäran kan du definiera egenskaperna hos materialet som laddas ned, såsom filnamn eller önskat område.

Metadatabeskrivningarna för varje material finns i Paikkatietohakemisto (på finska).

Presentation av materialet

Tjänstens gränssnittsadresser

Beskrivning av materialet i Paikkatietohakemisto

Kommun­baserade statistikområden

http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

Metadatabeskrivning

Befolkning efter statistikområde

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wfs

Metadatabeskrivning

PAAVO – Öppen data efter postnummer­område

http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs

Metadatabeskrivning

Statistikrutnät 1 km x 1 km

http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wms

http://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

Metadatabeskrivning

Rutdata över befolkningen 1 km x 1 km

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

Metadatabeskrivning

Rutdata över befolkningen 5 km x 5 km (på finska)

http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoruutu/wfs

Metadatabeskrivning

Vägtrafikolyckor (på finska)

http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/tieliikenne/wfs

Metadatabeskrivning

Läroanstalter

http://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/oppilaitokset/wfs

Metadatabeskrivning

Produktions- och industrian­läggningar

http://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wms
http://geo.stat.fi/geoserver/ttlaitokset/wfs

Metadatabeskrivning

Anvisningar

Mera information om geodatamaterialet får du genom att kontakta sijaintipalvelut@stat.fi.