Tjänster

Ämnesområdet innehåller statistik över tjänstebranscher, som beskriver bl.a. verksamheten och sammansättningen av företagstjänster och om företag inom hotell- och restaurangverksamhet samt företagens serviceverksamhet. Statistik över utrikeshandeln med tjänster hör till ämnesområdet Handel.

Statistik

Företagstjänster
Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster.
Omsättning inom servicebranschen
Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna).

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

  • Omsättning inom servicebranschen 2020, september (på finska, på svenska, på engelska)
    13.11.2020
  • Omsättning inom servicebranschen 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
    14.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>