Finlands officiella statistik

Åtalade, dömda och straff

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet dömda i underrätter minskade ytterligare år 2016
29.9.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet som i underrätter dömts för brott år 2016 ungefär 4 procent färre än året innan. Antalet dömda var totalt något över 53 000. Av dessa hade 59 procent dömts till böter och 38 procent till fängelse. Totalt utfärdades 13 procent färre strafforder och bötesförelägganden och 12 procent fler ordningsböter än året innan.

Nästa offentliggörande:
26.9.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om straff som utdömts i första instans, påföljdseftergifter och förkastade åtal. Statistiken över åtalade i tingsrätterna och i hovrätterna som första instans omfattar också strafforderböter som utfärdats av åklagaren och ordningsbot som utfärdats av polis, tull eller gränsbevakning. Huvudregeln är att en person redovisas i statistiken lika många gånger som ovan nämnda avgöranden givits gällande honom eller henne. Ett annat centralt framställningssätt som tillämpas i statistiken är den s.k. huvudbrottsprincipen. Enligt den beskrivs varje åtalad eller dömd enligt det grövsta brottet som medför den strängaste straffarten.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: brott, brottmål, bötesstraff, domar, fängelse, medborgarskap, rusmedel, straff, utlänningar, åtalade, återfallsbrottslighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabellbilagorna i offentliggörandet har ersatts med PX-Web databastabeller
9.12.2009
Siffrorna i PX-Web tabellerna avviker i mindre omfattning från tidigare siffror i tabellbilagorna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/index_sv.html

Dela